: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:38 23/08/2019

Gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện 1042/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Trong Công điện này Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân cản trở, gây chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.

Nói như Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thì giải ngân vốn đầu tư công là vấn đề “cấp bách nóng bỏng, đã là áp lực nội tại của Chính phủ rồi”. Không nóng bỏng sao được khi mà mới đây Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị và nhiều thông báo kết luận cuộc họp chuyên đề của Phó Thủ tướng về vấn đề này nhưng giải ngân còn chậm hơn cả cùng kỳ các năm trước. Đó là lý do có thêm 1 công điện nữa để đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2019 giải ngân vốn đầu tư  công ước đạt 6,76%, cao hơn cùng kỳ giai đoạn 2011 - 2017. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 35.148 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 (bằng 9,3% kế hoạch vốn được Quốc hội thông qua) chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ giao vốn. Đặc biệt, tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2019 rất thấp, chỉ đạt 32,27% kế hoạch được Quốc hội thông qua, trong đó giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt 10,96%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018 (cùng kỳ đạt 37,64%, vốn nước ngoài đạt 22,63%). Có tới 35 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 7 tháng đạt dưới 40%; trong đó có 18 bộ, cơ quan trung ương và 01 địa phương đạt dưới 20% kế hoạch được Quốc hội giao.

Hậu quả của việc chậm giải ngân dòng vốn quan trọng này chính là làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế, việc triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và các hiệp định đã ký kết.

Có rất nhiều lý do khiến tình hình giải ngân vốn đầu tư công trở nên chậm trễ như một số bộ, ngành và địa phương chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong việc chỉ đạo chủ đầu tư triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; chưa tích cực trong việc hoàn chỉnh các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng thanh toán đối với các dự án theo quy định; nhiều địa phương không thực hiện quy định về phân cấp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã…

Tại cuộc họp mới đây để đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh các yếu kém trong quản lý đầu tư của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, yếu kém của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công. Ông cho đây là vấn đề nghiêm trọng phải được xoá bỏ.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư cần trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ hết 35.000 tỷ đồng vốn chưa giao trong tháng 8 này; trước ngày 30/9/2019 trình Thủ tướng Chính phủ việc huỷ kế hoạch giao vốn với các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án “không chịu” giải ngân. Và trước ngày 10/10/2019 báo cáo Thủ tướng việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân vốn từ dự án chậm tiến độ sang dự án đang cần vốn và có tiến độ giải ngân cao, từ các bộ, ngành và địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp sang các bộ, ngành có nhu cầu bổ sung vốn và tỉ lệ giải ngân cao. Đồng thời rà soát, tính toán kế hoạch đầu tư công năm 2020 sát thực tế từng bộ, ngành địa phương. Như vậy, nếu bộ ngành, địa phương nào đã được giao vốn nhưng tiến độ vẫn cứ ì ạch, chậm trễ trong thực hiện dự án, chậm trễ trong giải ngân có thể bị thu hồi và giao cho đơn vị khác.

Trong Công điện nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo theo dõi đôn đốc thực hiện đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu.

Đặc biệt, Công điện cũng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công. Như vậy bệnh vô cảm sẽ khó mà phát tác khi chế tài xử lý cho những người câu giờ, lơ là trong thực hiện các chỉ đạo từ Trung ương.

Tại phiên họp Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhận định giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA chậm tiếp tục là những điểm nghẽn cần khắc phục. Thủ tướng yêu cầu cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA. Các bộ, ngành, địa phương cần lập tổ công tác xử lý việc này, cần thiết thì điều chuyển vốn của những ngành, địa phương làm chậm cho các ngành, địa phương khác, chứ không để tình trạng trên nóng dưới lạnh, trên sốt sắng dưới cứ đủng đỉnh sẽ là rào cản cho sự phát triển chung.              

Nguyên Khánh