Sẽ là 'người phản biện chân tình' của Đảng

Hoàng Mai

Hôm nay 3-2, Đảng ta kỷ niệm 87 năm ngày thành lập. Kể từ khi ra đời đến nay, với Cương lĩnh chính trị rõ ràng, Đảng đã xác định con đường đi cho cả dân tộc- đó là con đường cách mạng nhằm giải phóng dân tộc thoát khỏi xiềng xích nô lệ. Kể từ khi ra đời, bằng Cương lĩnh và sách lược đúng đắn Đảng đã đưa đất nước đến những “bến bờ vui” lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc thành công thống nhất đất nước; đưa giang sơn, Tổ quốc ta về một mối. Và quan trọng hơn cả là bằng những quyết sách của mình

Trong 87 năm qua, những thành tựu mà đất nước đạt được đã ghi dấu ấn những quyết định chính xác và quan trọng của Đảng trên khắp các “mặt trận”. Và, để đạt được những thành công ấy, Đảng phải thật sự phấn đấu, rèn luyện để thật sự trở thành một tổ chức cách mạng “vừa đạo đức, vừa văn minh”.

Nhớ lại 30 năm trước của mùa Xuân đổi mới. Khi ấy, chúng ta đã thống nhất được non sông nhưng kinh tế đất nước vẫn chưa phát triển được là do cơ chế quan liêu, bao cấp; do sự “đóng khung” trong một số quan niệm về kinh tế đã góp phần làm chậm lại sự phát triển đáng lẽ cần phải có.

Đại hội VI của Đảng đã đưa ra Nghị quyết trong đó nêu rõ mục tiêu “Đổi mới toàn diện đất nước”.  Chính việc xác định mục tiêu ấy đã góp phần “cởi trói” cho rất nhiều ý tưởng sáng tạo để tạo đà cho sự phát triển mà chúng ta rất lấy làm tự hào hôm nay.  

Trên con đường phát triển suốt 87 năm qua; đặc biệt là trong 30 năm đổi mới cùng với sự phát triển kinh tế một cách ấn tượng thì những mặt trái của thị trường cũng dần lộ diện. Vấn đề đạo đức, phẩm chất của người đảng viên là một vấn đề luôn được đề cập tại các Đại hội Đảng toàn quốc. Thực sự, Đảng đã luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng thật; chỉ ra những vấn đề còn tồn tại để hướng đến con đường phía trước, tương lai phía trước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã luôn nhắc nhở các đảng viên của Đảng mình là: Đã là Đảng cách mạng phải thấm nhuần đạo đức cách mạng và phải coi đó là gốc để mỗi tổ chức Đảng và đảng viên tự hoàn thiện mình.

Người nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Bởi, Người sáng lập ra Đảng ta hiểu rõ, một khi đã mang trong mình phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng thì sẽ khắc chế được những tư tưởng bảo thủ, trì trệ, lạc hậu và tư tưởng quan cách mạng và cần phải tiếp thu cái mới, hoàn thiện cả về bản lĩnh và ý chí để tỏ rõ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và mỗi đảng viên. Như thế mới thật sự xứng đáng là một Đảng đạo đức và văn minh.

Có lẽ cũng vì lý do này và đối chiếu thực tiễn, Đảng nhận rõ một thực tế đáng buồn, đó là: Nhiều đảng viên đã không làm tròn vai trò tiền phong, gương mẫu và những con sâu ấy đang làm hỏng đi hình ảnh người đảng viên cộng sản trong mắt nhân dân.

Đó là lý do, vì sao sau khi Đại hội Đảng kết thức; sau khi Nghị quyết ĐH Đảng ban hành, Đảng đã nhiều lần ban hành Nghị quyết riêng về công tác xây dựng Đảng. Gần đây nhất là việc Đảng ra Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII- 2 Nghị quyết riêng của hai kỳ ĐH Đảng gần đây về cùng một chủ đề- Xây dựng Đảng.

Ngay trước Tết Đinh Dậu, đến dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ rõ, năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Và, Mặt trận càng ngày càng quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm nêu trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII mới đây của Đảng và bám sát thực tiễn đất nước để đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho năm 2017. 

Cũng tại Hội nghị kể trên, Tổng Bí thư đề nghị, Mặt trận cần “Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân và vì dân. Chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn”. 

Với trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam rồi đây sẽ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò trong  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Vai trò ấy nằm ở chỗ, Mặt trận cùng các đoàn thể góp phần tạo ra một nhận thức chung với một sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở đang khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết với tinh thần trách nhiệm rất cao. 

Với MTTQ Việt Nam, trong  Hội nghị Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam lần thứ VI (khóa VIII) hồi đầu tháng 1 vừa qua, tại Cần Thơ, Mặt trận đã đưa ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Cũng tại Hội nghị này, MTTQ Việt Nam đã nêu 11 nhiệm vụ trọng tâm trong đó có nhiệm vụ thứ 6 là triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Điều này đã được người đứng đầu Mặt trận khẳng định không ít lần trong những phát biểu gần đây. 

Điều này cũng dễ hiểu vì, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan và các tổ chức thành viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với sự tồn vong của Đảng, của dân tộc, thấy hết trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, để từ đó triển khai thực hiện cho có hiệu quả. Không chỉ cam kết mà cần có hành động cụ thể, thực tế trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống suy thoái, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Nhiệm vụ ấy đã được Tổng Bí thư giao cho những người làm công tác Mặt trận. Trong không khí của mùa Xuân thứ 87 kể từ ngày thành lập Đảng, những cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm và vai trò của mình và chắc chắn tới đây sẽ cố gắng  phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch; tham gia góp ý cho Đảng một cách hiệu quả nhất để xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng và nhân dân trao cho Mặt trận. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bán rẻ linh hồn

Bán rẻ linh hồn

Giá bèo, kèm theo đó là sự vô cảm, thiếu trách nhiệm của một số cơ quan chức năng dẫn đến thực trạng người nước ngoài cư trú bất hợp pháp ở nhiều tỉnh, thành phố mà ...
Startup vấp ngã

Startup vấp ngã

Vốn là một startup trẻ triển vọng, Hoàng Ngọc dần lún sâu vào con đường phạm tội, từ chiếm dụng vốn đến cướp ngân hàng.
Liêm sỉ cán bộ

Liêm sỉ cán bộ

Ăn tiêu đến mức một cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện phải nợ nần tới hơn 50 tỷ đồng thì quả là không còn gì để nói.
Ý định tốt... bất khả thi

Ý định tốt... bất khả thi

UBND TP HCM vừa có công văn gửi UBND các quận, huyện yêu cầu triển khai việc “phạt nguội” đối với những trường hợp “tè bậy”, xả rác nơi công cộng.
Khi EVFTA chính thức có hiệu lực

Khi EVFTA chính thức có hiệu lực

Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8 và cũng là dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam - EU thiết lập quan hệ ngoại giao (1990-2020).
Kiểm soát lây lan

Kiểm soát lây lan

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang quay trở lại hoành hành tại Đà Nẵng thì hành động bôi nước bọt vào thực phẩm tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm.

Tin nóng

Bán rẻ linh hồn

Bán rẻ linh hồn

Giá bèo, kèm theo đó là sự vô cảm, thiếu trách nhiệm của một số cơ quan chức năng dẫn đến thực trạng người nước ngoài cư trú bất hợp pháp ở nhiều tỉnh, thành phố mà không ai hay.

Xem nhiều nhất