Góp ý các tiêu chí Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’

Hà Lê

Ngày 27/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung 47 tiêu chí thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Góp ý các tiêu chí Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đánh giá, năm 2017 và 2018, triển khai thực hiện 47 tiêu chí 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm phối hợp với các thành viên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác giảm nghèo bền vững… đến 100% hộ dân, cán bộ, đảng viên, hội viên.

Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị bỏ một số tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới do trùng lắp về nội dung tiêu chí, như đề nghị bỏ tiêu số 37 về cơ sở sản xuất - kinh doanh nuôi trồng thủy sản, làng nghề tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, với lý do các cơ sở sản xuất của nhân dân nhỏ lẻ và không ổn định, nên không thực hiện khả thi. 

Tiêu chí thực hiện công nhận khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cần xây dựng ít nhất 1 mô hình thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở thôn, tổ dân phố.

Ngoài các ý kiến tham gia tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị đại diện Mặt trận huyện, xã tiếp tục nghiên cứu 47 tiêu chí của 5 nội dung của Cuộc vận động. 

Trên cơ sở này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có báo cáo tổng hợp tham mưu các cấp có điều chỉnh phù hợp hơn với tình hình thực tế triển khai công tác xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ở khu dân cư đến năm 2020.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất