Góp ý vào Chương trình Quốc gia bình đẳng giới

Nguyễn Phượng

Ngày 22-6, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh chủ trì hội nghị góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020”.

Tại buổi góp ý, nhiều đại biểu cho rằng: Đến nay, mục tiêu của dự án cơ bản được hoàn thành. Theo báo cáo của các địa phương, 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ tham mưu, hoạch định chính sách và cán bộ làm công tác pháp chế ở các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương được tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới và lồng ghép giới. Các hoạt động đào tạo, tập huấn kiến thức hàng năm đã đáp ứng nhu cầu về nâng cao kiến thức chuyên môn của đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới địa phương. Qua rà soát về chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 đã có tác dụng tích cực đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Tuy nhiên, việc bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực và phần lớn nghiêng về phía phụ nữ, đặc biệt phụ nữ ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.  

Trong khuôn khổ buổi góp ý, nhiều đại biểu kiến nghị: Giai đoạn 2016 – 2020, đề nghị Ban soạn thảo để Mặt trận tham gia cả 6 nội dung trong dự án; bổ sung vai trò của người uy tín, già làng trưởng bản trong công tác tuyên truyền; kinh phí dự án giai đoạn 2016 – 2020 chưa được rõ ràng; cần nghiên cứu đầu tư hơn nữa để phát triển phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất