Gương mẫu trong hành động, bản lĩnh trước gian khó

Vũ Mạnh - Quang Vinh

“MTTQ các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ Mặt trận phải gương mẫu trong hành động, năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân”. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh yêu cầu đó tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX, tổ chức sáng nay 22/12.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại Hội nghị, khái quát tình hình, kết quả đạt được của đất nước trong năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, trong những thành công của đất nước có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp.

Trong năm qua, hoạt động nổi bật là MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực tổ chức, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, lan tỏa tình yêu thương, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng do đại dịch xuất hiện ở khắp mọi miền đất nước. Công tác vận động, tiếp nhận và phối hợp phân bổ các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch được triển khai kịp thời, chặt chẽ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tích cực. Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 tiếp tục tạo dấu ấn tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu. Ảnh: Quang Vinh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu. Ảnh: Quang Vinh.

Thường trực Ban Bí thư cũng khẳng định, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu quả thiết thực, nhất là giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, về công tác cán bộ; MTTQ Việt Nam các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài; gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Theo Thường trực Ban bí thư, Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và cử tri cả nước của Mặt trận tại mỗi kỳ họp Quốc hội được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phản ánh trực diện, đầy đủ, sâu sắc những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thời có những đề xuất kiến nghị thẳng thắn, phù hợp, gắn với theo dõi việc tiếp thu, giải quyết của các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư trong cả nước.

MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường nắm tình hình nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công nhiều cuộc hội nghị, hội thảo khoa học tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Có thể thấy rằng, năm 2020, Mặt trận các cấp đã có bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động, sáng tạo hơn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, đạt nhiều kết quả quan trọng. Thành tích của công tác Mặt trận các cấp năm qua đã góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", ông Trần Quốc Vượng nêu rõ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định sự ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà MTTQ Việt Nam đạt được trong năm 2020.

Nhấn mạnh thời gian tới tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến khó lường, năm 2021 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, bối cảnh đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp và chương trình trọng tâm của Mặt trận năm 2021 nêu trong Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, trong đó có việc triển khai, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, trên cơ sở đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

“Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu, MTTQ Việt Nam cần chủ động, tích cực nhiều hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, cường thịnh”, Thường trực Ban Bí thư đề nghị.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh với vị trí là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn.

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Thường trực Ban Bí thư mong muốn MTTQ Việt Nam các cấp cần nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, chăm lo tốt hơn cho người nghèo vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa và người yếu thế trong xã hội.

Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.
Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh tới việc MTTQ tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng việc tập hợp ý kiến nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước...

“MTTQ Việt Nam các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ Mặt trận phải gương mẫu trong hành động, năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Cùng với đó các hoạt động Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương”, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh đồng thời đề nghị, các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân, là cầu nối bền chặt giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền cơ sở; phát huy cao nhất vị thế, uy tín, kinh nghiệm của các nhân sĩ, trí thức, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia góp ý, vận động nhân dân xây dựng và bảo vệ quê hương.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ các cấp, tạo điều kiện cho Mặt trận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi được đón ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và có bài phát biểu quan trọng với Hội nghị. Tại đây, Thường trực Ban Bí thư đã đánh giá, ghi nhận những kết quả nổi bật cần phát huy trong năm 2020, đồng thời những vấn đề cần quan tâm đối với công tác Mặt trận trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

“Hội nghị trân trọng tiếp thu và đưa vào nội dung Nghị quyết hội nghị và nội dung Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021 của UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ra Giêng, buộc chỉ cổ tay để cầu may…

Ra Giêng, buộc chỉ cổ tay để cầu may…

Ra Giêng, tộc người Khùa (dân tộc Bru - Vân Kiều) ở các xã Trọng Hoá, Dân Hóa (huyện miền núi Minh Hoá, Quảng Bình) lại tổ chức nghi lễ buộc chỉ cổ tay để cầu may ...
Hiệu quả từ mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo

Hiệu quả từ mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo

Để phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, trong năm qua các cấp Hội phụ nữ trên cả nước đã không ngừng tìm tòi, đưa ra các hướng đi phù hợp để có cách ...
Bội thu tại vùng sản xuất chuyên canh cà rốt

Bội thu tại vùng sản xuất chuyên canh cà rốt

Người dân trồng cà rốt đã biết trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn an toàn, các sản phẩm đều được kiểm tra và đánh giá là an toàn chưa có mẫu nhiễm vi khuẩn cũng như ...
Về Bình Định nhớ ăn bánh hỏi

Về Bình Định nhớ ăn bánh hỏi

Định, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức rất nhiều món ăn ngon, trong đó không thể bỏ qua món bánh hỏi. Loại bánh gì rất lạ, có thể ăn bất cứ lúc nào trong ngày, ăn sáng, ...

Tin nóng

Rộng cửa cho người tự ứng cử

Rộng cửa cho người tự ứng cử

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, trong Nghị quyết của UBTVQH dự kiến tỷ lệ người ngoài Đảng ứng cử ĐBQH là từ 5 đến 10%. Sau hiệp thương lần thứ nhất cũng chưa đạt được con số 10% mà mới được hơn 7%.

Xem nhiều nhất