Hà Giang: Giải ngân 38,2 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng

Nguyên Phong

Thực hiện Kế hoạch giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đã giao khoán cho nhân dân, thông qua nguồn tiền DVMTR được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ủy nhiệm chi, Hà Giang đã chi trả gần 38,2 tỷ đồng (cao hơn 3,0 tỷ đồng so với năm 2015).

Đây là số tiền được trả cho diện tích khoanh nuôi cung ứng nguồn nước cho các nhà máy sản xuất thủy điện trên địa bàn, với số diện tích là trên 275 nghìn ha, chiếm gần 62% diện tích rừng toàn tỉnh.

Hiện hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố và các Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân tiền chi trả dịch DVMTR đến các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn bản trên toàn tỉnh Hà Giang tham gia bảo vệ rừng.

Đến nay đã có 8/15 đơn vị hoàn thành giải ngân, dự kiến công tác giải ngân tiền DVMTR của năm 2016 hoàn thành trước ngày 31.5.2017.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất