Hà Nam: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tuấn Trung

Theo Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Nam, sau hơn 10 năm xây dựng NTM, đến nay 100% số xã trong tỉnh Hà Nam đã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tất cả 6 huyện, thị xã, thành phố và tỉnh Hà Nam được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất một huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao kiểu mẫu; 35 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 12-15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 68 triệu đồng/người/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí NTM còn dưới 0,5%, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên...

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất