Hà Nội: 10 tháng, thu hút 1,2 tỷ USD vốn FDI

PV

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2021 ước tính đạt 3.834 tỷ đồng, tăng 37,4% so với tháng trước và giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng tháng 10, thành phố có 14 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 9,6 triệu USD. Bên cạnh đó, có 7 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký đạt 27,1 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 21 lượt, đạt 138,3 triệu USD.

Lũy kế 10 tháng năm 2021, toàn thành phố thu hút 1,2 tỷ USD vốn FDI; trong đó, đăng ký cấp mới 256 dự án với số vốn đạt 196,2 triệu USD; 92 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 506,6 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 336 lượt, đạt 410,3 triệu USD. Trong tháng 10, thành phố có 2.298 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vốn đăng ký đạt 37,1 nghìn tỷ đồng. Tính chung 10 tháng năm 2021, Hà Nội có 19,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký đạt 275,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2%.           

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất