Hà Nội: ­­­­Tuyên dương người có uy tín, trưởng thôn, người dân tộc thiểu số năm 2017

Minh Hạnh

Sáng 2/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương người có uy tín, trưởng thôn, người dân tộc thiểu số Thủ đô Hà Nội có thành tích xuất sắc năm 2017.

Năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 42 người, trong đó 14 người có uy tín, 14 trưởng thôn và 14 người dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho 14 xã vùng dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho 40 người có uy tín có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Những người có uy tín, trưởng thôn, người dân tộc thiểu số Thủ đô Hà Nội được tuyên dương đều có nhiều đóng góp tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô. Bằng uy tín của mình, họ đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, vận động đồng bào dân tộc xóa bỏ tập tục mê tín dị đoan, không theo đạo trái quy định, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất