Hà Nội dành hơn 1,3 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ chi cho lựa chọn sách giáo khoa

Việt Thắng

Kinh phí chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của TP Hà Nội mỗi năm khoảng 1,368 tỷ đồng.

Hà Nội dành hơn 1,3 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ chi cho lựa chọn sách giáo khoa
Các đại biểu tham gia biểu quyết.

Ngày 6/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội.

Theo đó quy định 4 nội dung gồm: Nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hà Nội; nội dung chi, mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của thành phố Hà Nội; mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng; mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

HĐND TP Hà Nội áp mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của TP Hà Nội. Cơ sở để chi là do việc lựa chọn sách giáo khoa là công việc mới đòi hỏi thành viên Hội đồng phải đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn cho phù hợp với quy định mới.

Tuy nhiên, do mức độ, tính chất công việc lựa chọn sách giáo khoa đơn giản hơn so với công việc thẩm định sách giáo khoa và lựa chọn trên cơ sở danh mục sách giáo khoa đã được Hội đồng thẩm định, vì vậy, đề xuất mức chi đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa bằng 50% mức chi tối đa quy định tại Thông tư số 29/2021/TT-BTC ngày 28/4/2021 của Bộ Tài chính.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp thành phố. Dự kiến, kinh phí chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của thành phố Hà Nội mỗi năm khoảng 1,368 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐND TP Hà Nội áp dụng mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng. Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, mức tiền thưởng đối với giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật: UBND thành phố đề xuất áp dụng mức chi theo biểu số 02 - Phụ lục 04 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi giải thưởng của các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề trên địa bàn thành phố.

Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; dự kiến tổng kinh phí thực hiện năm 2022 là 8,3 tỷ đồng.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất