Hà Nội đặt ra 6 giải pháp để sớm thành 'kinh đô sáng tạo' của Đông Nam Á

Việt Thắng

Theo Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn: Mục tiêu lớn của Hà Nội trong tương lai gần là sẽ trở thành “Kinh đô sáng tạo” của khu vực Đông Nam Á.

Hà Nội đặt ra 6 giải pháp để sớm thành 'kinh đô sáng tạo' của Đông Nam Á
Ông Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quang Vinh).

Ngày 13/12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các điểm cầu ở trong và ngoài nước.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định: Để đạt được mục tiêu phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo”, Hà Nội nhận thức rõ việc cần phát huy những tiềm năng thế mạnh, các cơ hội cũng như triển khai những hành động thiết thực.

Muốn vậy, theo ông Sơn có 6 nhiệm vụ quan trọng phải làm. Theo đó đẩy mạnh nâng cao nhận thức của xã hội, trước hết là của cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, chính quyền của thành phố về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc Hà Nội trở thành “Thành phố sáng tạo” đối với sự phát triển của Thủ đô trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư nguồn lực phù hợp đối với các ngành công nghiệp văn hóa để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang đậm nét riêng của người Hà Nội, đưa những tiềm năng văn hóa thành sức mạnh mềm, đem lại giá trị kinh tế cao.

Nhắc đến yếu tố thứ ba, ông Sơn cho rằng, trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, cần đưa yếu tố sáng tạo hàm chứa trong tất cả các lĩnh vực, tạo sự bền vững trong phát triển. Xây dựng những cơ chế, chính sách, quy định mang tính pháp lý, bảo đảm tạo động lực, thúc đẩy tư duy và thực hành sáng tạo trong cộng đồng sáng tạo trên mọi lĩnh vực phát triển, cũng như khơi thông và tạo môi trường để các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực.

Yếu tố thứ tư, theo ông Sơn cần triển khai thực hiện các cam kết khi Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là yêu cầu cấp thiết. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu để kiến tạo một Trung tâm thiết kế sáng tạo, nỗ lực xây dựng và tổ chức các chương trình, dự án hướng tới các mục tiêu của mạng lưới. Tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tận dụng và phát huy thương hiệu “Thành phố sáng tạo” từ các mô hình thành công.

“Năm là sáng tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa mới có giá trị trên nền tảng phát huy văn hóa truyền thống. Sáu là, tăng cường hơn nữa việc giới thiệu, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng các giá trị văn hóa tốt đẹp của Thủ đô”-ông Sơn cho hay, đồng thời  nhấn mạnh, mục tiêu lớn của Hà Nội trong tương lai gần là sẽ trở thành “Kinh đô sáng tạo” của khu vực Đông Nam Á, góp phần đưa Thủ đô Hà Nội trở thành một trong những “điểm sáng” văn hóa của khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội mong muốn sẽ nhận được sự chung tay, góp sức của các cơ quan trung ương, các tỉnh, thành trong vùng Thủ đô và cả nước.

Trước đó, trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định, cần xác định phục vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương là nhiệm vụ trung tâm của đối ngoại địa phương. Quán triệt chủ trương đúng đắn của Đảng về “phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm”, đối ngoại địa phương trên cơ sở tranh thủ tối đa các yếu tố quốc tế thuận lợi, các mối quan hệ đối ngoại rộng mở, các cam kết, thỏa thuận quốc tế để góp phần mở rộng không gian phát triển cho các địa phương, thu hút đầu tư, công nghệ, tri thức, du lịch và các nguồn lực khác phục vụ phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất