Hà Nội: Đề xuất tăng học phí đến 40%

Thu Hương

UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố tăng học phí với các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2017-2018 với mức tăng từ 25 đến 40%.

Theo đó, đối với khu vực thành thị, mức thu học phí tăng từ 80.000 đồng lên 110.000 đồng, tăng 37,5%; vùng nông thôn tăng từ 40.000 đồng lên 55.000 đồng, tăng 37,5%; vùng miền núi tăng từ 10.000 đồng lên 14.000 đồng, tăng 40%.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, mức tăng này vẫn nằm trong quy định khung học phí của Trung ương (thành thị từ 62.000 đồng đến 310.000 đồng; nông thôn từ 31.000 đồng đến 124.000 đồng; miền núi từ 8.200 đồng đến 62.000 đồng).

Mức thu học phí đề xuất năm học 2017-2018 của Hà Nội vẫn thấp hơn mức thu bình quân của các tỉnh, thành phố như TP HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định.

Với mức tăng thu học phí như trên, dự kiến tổng số thu học phí theo đề xuất dự kiến là hơn 653 tỷ đồng, tăng 178 tỷ đồng.

Số tăng thu học phí, chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2017-2018 với mức thu học phí năm học 2016-2017, một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để hỗ trợ chi sự nghiệp giáo dục hàng năm. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất