Hà Nội: Khảo sát kinh tế tập thể xong trước 24-7

 V.Lê

(ĐĐK) Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-BCĐ, triển khai khảo sát đánh giá tình hình, kết quả 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 19/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kinh tế tập thể.

Hà Nội: Khảo sát kinh tế tập thể xong trước 24-7

Ảnh minh họa

Nội dung khảo sát tập trung vào các kết quả triển khai thực hiện, phổ biến, tuyên truyền Luật HTX năm 2012; tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện Chương trình số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị; những chuyển biến về nhận thức bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể; sự thay đổi của các HTX; phương hướng, mục tiêu, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể - nòng cốt là HTX, giai đoạn 2016 -2020. Đối tượng khảo sát, một số UBND quận, huyện, thị xã và HTX được lựa chọn trên địa bàn.

Thời gian thực hiện từ 20-7 đến 24-7-2015.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất