Hà Nội: Kiện toàn Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

Lan Anh

Ngày 22/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19.

Theo quyết định, thành viên Ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phó Trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Gồm 14 đồng chí là các Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và một số các đồng chí phụ trách các sở, ban, ngành của TP.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo: Sở Y tế Hà Nội.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp để chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố.

Giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt việc thực hiện các nhiệm vụ:

- Phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân,... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo, điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các sở, ban, ngành Thành phố, các ban Đảng thuộc Thành ủy, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể, cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch.

- Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp trong công tác phòng, chống dịch.

Trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo các cấp, Sở Chỉ huy Thành phố, Sở Chỉ huy các cấp, các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch.

Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch; điều động và hỗ trợ theo thẩm quyền các nguồn lực phòng, chống dịch khi cần thiết.

Tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất theo yêu cầu để chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo

Tiểu ban Y tế do ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội do ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Tài chính, hậu cần do ông Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa do ông Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Dân vận, vận động, huy động xã hội và an sinh xã hội do bà Nguyễn Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm Trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Truyền thông do bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng Tiểu ban.

Chức năng, nhiệm vụ của các Tiểu ban

Nhiệm vụ chung

Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố.

Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công.

Chủ động chỉ đạo, phối hợp với các Tiểu ban khác thuộc Ban Chỉ đạo Thành phố; với các sở, ban, ngành Thành phố, Quận, Huyện, Thị ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Thành phố và của Tiểu ban.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Tiểu ban.

Kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban định kỳ hằng tuần hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ của các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo:

Tiểu ban Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19, tiêm chủng... và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất các dịch vụ y tế cần thiết; sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời tiếp nhận, sơ cứu, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh; tham mưu việc huy động, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế tại các địa phương khi cần thiết; xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh.

Tiểu ban An ninh, trật tự xã hội: Chỉ đạo bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tổ chức chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc việc tuân thủ các quy định pháp luật và tuân thủ thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, truy vết, cách ly, khoanh vùng và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh của tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiểu ban Tài chính, hậu cần: Chỉ đạo, hướng dẫn bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí, công tác mua sắm vaccine, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, thuốc... phục vụ phòng, chống dịch; chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án mua sắm dự phòng theo quy định; đề xuất xây dựng các chế độ, chính sách đối với các lực lượng phòng, chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu; đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện, phương tiện khác cho các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, cơ sở khám, chữa bệnh.

Tiểu ban Sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa: Chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các đơn vị, địa phương nhất là các đơn vị, địa phương bị cách ly, phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội; bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc các hoạt động cung ứng.

Tiểu ban Dân vận, vận động, huy động xã hội và an sinh xã hội: Chỉ đạo, tổ chức vận động, động viên các tầng lớp Nhân dân chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch; tổ chức vận động, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; công tác vận động hỗ trợ bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại các khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội; chăm lo đời sống người dân, tổ chức hỗ trợ tại các địa phương có dịch, quan tâm người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh Covid-19,...

Tiểu ban Truyền thông: Chỉ đạo và hướng dẫn cung cấp thông tin đảm bảo thống nhất, kịp thời, chính xác; chỉ đạo các cơ quan truyền thông của Thành phố và đề nghị các cơ quan truyền thông của Trung ương ký kết hợp tác tăng cường tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bão số 4 áp sát đất liền

Bão số 4 áp sát đất liền

Hồi 17h ngày 26/9, tâm bão vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 580 km về phía Đông. Gió cấp12-13, giật cấp15.

Tin nóng

Xem nhiều nhất