Hà Nội và 3 lĩnh vực tập trung tạo đột phá

H.V./HNM

“Là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, mang theo nhiều kỳ vọng và niềm tin của nhân dân Thủ đô, với phương châm “Đổi mới - Sâu sát - Khoa học - Hiệu quả”, chúng ta tin tưởng rằng, HĐND thành phố sẽ thực sự tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khóa XV nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng ngày 23/6.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại kỳ họp.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI. Trên cơ sở 165 ý kiến của các cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổng hợp theo 10 lĩnh vực cụ thể. Trong đó, cử tri đề nghị có những chính sách phù hợp hỗ trợ nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng; quản lý việc nhập cảnh người nước ngoài; quan tâm đến chất lượng giáo dục; hỗ trợ phát triển các làng nghề, phát triển kinh tế du lịch; cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ; tăng cường công tác giám sát của HĐND thành phố...

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo và 3 đột phá

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh toàn thành phố đang thực hiện rất tích cực, hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội. 

“Năm 2021, mở đầu nhiệm kỳ mới, với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội mong đợi HĐND, UBND thành phố tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo và những đóng góp ngày càng thực chất nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu sau khi bầu các chức danh UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu 3 lĩnh vực UBND thành phố sẽ tập trung để tạo đột phá thời gian tới.

Thứ nhất, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô. Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, trọng tâm là đường Vành đai 4. Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu; kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành Văn hóa, Du lịch. Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo và khởi nghiệp; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn Thủ đô. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống. Đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

“Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tập thể UBND thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cùng với các sở, ban, ngành và 30 quận, huyện, thị xã, đồng tâm, hiệp lực, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; phân công, phân nhiệm rõ ràng; kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh; chung tay xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả vì mục tiêu xây dựng một Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các Nghị quyết của HĐND thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh khẳng định.

Nâng mức hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Chiều cùng ngày, kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc sau 1 ngày làm việc. HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Với 93/93 đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội. Theo đó, đối với học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 do thành phố huy động được hưởng chế độ bồi dưỡng chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày (khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021); mức 200.000 đồng/người/ngày (khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ).

Học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian phải ở lại nơi tình nguyện 40.000 đồng/người/ngày.

Đáng chú ý, đối với hỗ trợ thêm cho các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ được mức hỗ trợ thêm 70% mức chi chế độ phụ cấp, bồi dưỡng cho từng đối tượng tương ứng (khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ) về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.     

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Phùng Thị Hồng Hàông Phạm Quí Tiên được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.

Bầu ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP khóa XV giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Chử Xuân Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất