Hải Phòng được bầu 67 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Phúc Quyền

Ủy ban Bầu cử TP Hải Phòng vừa ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Theo đó, tổng số đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu: 67 đại biểu; tổng số đơn vị bầu cử: 14 đơn vị.

Huyện An Dương (TP.Hải Phòng) chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Huyện An Dương (TP Hải Phòng) chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm 9 phường thuộc quận Hồng Bàng, 12 xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải và huyện Bạch Long Vỹ, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm 7 phường thuộc quận Ngô Quyền được bầu 4 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm 5 phường thuộc quận Ngô Quyền  và 6 phường thuộc quận Đồ Sơn, được bầu 4 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm 12 phường thuộc quận Lê Chân được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm 3 phường thuộc quận Lê Chân và 6 phường thuộc quận Dương Kinh, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm 8 phường thuộc quận Hải An, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 7 gồm 10 phường thuộc quận Kiến An, được bầu 4 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm 19 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên  được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 10 gồm 30 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Bảo, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 11 gồm 17 xã, thị trấn thuộc huyện An Lão, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm 18 xã, thị trấn thuộc huyện Kiến Thụy, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm 21 xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng, được bầu 5 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 14 gồm 16 xã, thị trấn thuộc huyện An Dương, được bầu 5 đại biểu.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất