Hải Phòng: Họp trực tuyến chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nam Khánh

Ngày 24/2, Chủ tịch TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, Trưởng BCĐ Phòng chống dịch Covid-19, Phó Trưởng BCĐ của Thành ủy Hải Phòng về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã quyết định cho phép các cơ quan, đơn vị, địa phương được họp trực tuyến để triển khai các kế hoạch phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử.

Ngoài hình thức họp trực tuyến, căn cứ tình hình thực tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức các cuộc họp trực tiếp để triển khai các kế hoạch phục vụ công tác bầu cử. Các cuộc họp trực tiếp phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo hướng dẫn của MTTQ Việt Nam, Thành ủy Hải Phòng đã giao cho Ban Chỉ đạo của Thành ủy xây dựng đề án nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2021; xây dựng quy định về trách nhiệm, quyền hạn, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử, việc thẩm định hồ sơ người ứng cử; tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quy định rõ việc được làm, việc không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng “vận động” không lành mạnh.

Đến nay, MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã tổ chức hiệp thương lần thứ Nhất lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP theo đúng luật định. Các quận, huyện cũng đã hoàn thành việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động tổ chức, tuyên truyền về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân trong bộ máy nhà nước chưa được triển khai mạnh mẽ. Để có thể nêu cao trách nhiệm công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước có hiệu lực, hiệu quả; động viên mọi cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm bầu cử, tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử cũng như các hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên vận động bầu cử được giới thiệu rộng rãi, đúng luật thì các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn còn có nhiều việc phải làm, phải họp để triển khai các kế hoạch hoạt động này.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất