Hải Phòng: Thêm 2.674 hộ người có công được hỗ trợ về nhà ở

Nam Khánh

UBND TP Hải Phòng vừa có quyết định công nhận 2.674 hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở.

Đây là những hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn Hải Phòng phát sinh sau ngày 31/5/2017, ngày Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hộ gia đình có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở.

Trong số 2.674 hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở có 1.740 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ xây mới nhà ở, có 934 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà. 

Mức hỗ trợ xây mới bằng tiền là 40 triệu đồng/hộ, sửa chữa 20 triệu đồng/hộ.

Ngoải ra, TP Hải Phòng cũng thực hiện hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng là gạch, xi măng với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 156 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Hải Phòng: Thêm 2.674 hộ người có công được hỗ trợ về nhà ở   - Ảnh 1

Được biết, thực hiện quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hải Phòng đã thực hiện Đề án hỗ trợ về nhà ở cho 10.139 hộ gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở.

Sau khi thực hiện đề án, từ năm 2017 đến nay, Hải Phòng tiếp tục có 4 đợt, quyết định hỗ trợ cho tổng số 15.784 hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở được xây mới, sửa chữa về nhà ở.

Điều khác biệt của những đợt hỗ trợ về nhà ở cho người có công của Hải Phòng là thành phố thực hiện cơ chế, chính sách bằng 100% nguồn ngân sách địa phương, thực hiện hỗ trợ thêm vật liệu xây dựng là xi măng và gạch chỉ cho các hộ xây mới, sửa chữa nhà ở nhằm hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình chính sách như thương bệnh binh, chất độc hóa học, da cam được cải thiện về chỗ ở.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất