Hải Phòng: Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nam Khánh

Ngày 19/2, bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử, Thư ký Ủy ban Bầu cử TP Hải Phòng đã thay mặt Ủy ban Bầu cử TP Hải Phòng thông báo việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 – 2026 nộp hồ sơ ứng cử tại trụ sở của Sở Nội vụ TP Hải Phòng. Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 22/2 đến 17h ngày 14/3. Đối với các ngày 13, 14/5 (vào ngày thứ bảy, chủ nhật), là ngày nghỉ theo quy định, Ủy ban bầu cử TP sẽ cử người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của các ứng cử viên.

MTTQ TP Hải Phòng tổ chức hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026  lần thứ Nhất.
MTTQ TP Hải Phòng tổ chức hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026 lần thứ Nhất.

Trước đó, ngày 8/2, Ủy ban MTTQViệt Nam TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần số lượng những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Hải Phòng và HĐND TP khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Theo dự kiến, tại Hải Phòng sẽ có 9 đại biểu Quốc hội được bầu theo phân bổ (4 đại biểu TW giới thiệu; 5 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương). Cơ cấu định hướng giới thiệu số người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 6 người; cơ cấu hướng dẫn giới thiệu 10 người; tổng số ứng cử viên do các cơ quan TW, địa phương giới thiệu là 20 người  (Trung ương 4, địa phương 16) …

Theo dự kiến, số lượng đại biểu HĐND TP được bầu là 67 đại biểu. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP là 131 người; cơ cấu kết hợp là phụ nữ 51 người, người ngoài Đảng 17 người, tuổi trẻ 24 người, tái cử 32 người.

Trong đó, khối Thường trực, các cơ quan của HĐND thành phố giới thiệu 11 người; khối lãnh đạo UBND thành phố giới thiệu 4 người; khối Thường trực Thành uỷ, các cơ quan của Thành uỷ giới thiệu 7 người; khối MTTQ, các đoàn thể, tôn giáo giới thiệu 22 người; khối các Sở, ngành, cơ quan chuyên môn của UBND thành phố giới thiệu 19 người; khối các cơ quan nội chính giới thiệu 6 người; khối lĩnh vực VH-XH giới thiệu 23 người; khối các cơ quan của TW trên địa bàn thành phố giới thiệu 4 người; khối quận, huyện giới thiệu 24 người; khối doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp kinh tế giới thiệu 11 người. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026: 131 người.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất