Hàng loạt thiếu sót trong công tác coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Nguyễn Hoài

Thanh tra Bộ GDĐT vừa có thông báo kết quả kiểm tra Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm 2021- 2022 tại Hội đồng coi thi TP Hồ Chí Minh.

Nhiều hạn chế, thiếu sót

Kết quả thanh tra của Bộ GDĐT đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót trong công tác coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021- 2022 tại Hội đồng coi thi TP Hồ Chí Minh. Kỳ thi diễn ra vào ngày 4/3.

Cụ thể: Một số đội tuyển của đơn vị dự thi Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh và đơn vị dự thi Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có số lượng thí sinh của một đội tuyển vượt quy định.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh; Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và trực tiếp là Phó Giám đốc Nguyễn Minh Tâm; các đơn vị tham mưu của Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh không thực hiện xếp số báo danh theo thứ tự A, B, C của tất cả thí sinh trong danh sách dự thi của mỗi môn thi theo đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh, các đơn vị tham mưu của Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh.

Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh thực hiện bố trí thí sinh của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học của từng đơn vị dự thi trong 1 phòng thi riêng biệt là không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh, các đơn vị tham mưu của Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh.

Việc Hội đồng coi thi thực hiện mở túi đề thi 2 môn Tiếng Anh và Tin học tại Phòng Hội đồng vào thời điểm 7h30, trước thời gian được phép mở và phát đề cho thí sinh 25 phút là vi phạm quy định tại điểm d khoản 5 Điều 28 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Hội đồng coi thi TP Hồ Chí Minh và Ban đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021- 2022...

Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn đồng ý cho các đơn vị dự thi được tăng số lượng thi sinh mỗi môn thi cho đơn vị dự thi là chưa đúng về thẩm quyền và nội dung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trách nhiệm thuộc về Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, các Phó Cục trưởng qua các thời kỳ trực tiếp ký văn bản và bộ phận tham mưu văn bản của Cục.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Từ những hạn chế, thiếu sót trên, Thanh tra Bộ GDĐT kiến nghị, đối với UBND TP Hồ Chí Minh, chỉ đạo Sở GDĐT thành phố kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến hạn chế, thiếu sót nêu trên, xử lý theo thẩm quyền đối với các cán bộ thuộc quyền quản lý theo quy định.

Đối với Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo Sở (nếu có) trong việc thành lập một số đội tuyển dự thi của Sở có số lượng thí sinh vượt quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Việc xếp số báo danh không đúng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và việc bố trí phòng thi của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học không đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, báo cáo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xem xét xử lý theo quy định.

Thanh tra Bộ cũng kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (nếu có) thuộc quyền quản lý của Sở trong việc tham mưu thành lập một số đội tuyển của dự thi của Sở có số lượng thí sinh vượt quá quy định; việc tham mưu xếp số báo danh không đúng quy định và việc tham mưu bố trí phòng thi từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học không đúng quy định.

Việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trên về UBND TP Hồ Chí Minh và Bộ GDĐT trước ngày 27/5/2022.

Đối với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) của Lãnh đạo Đại học Quốc gia, các đơn vị và cá nhân tham mưu thuộc Đại học Quốc gia trong việc thành lập một số đội tuyển dự thi của Đại học Quốc gia có số lượng thí sinh vượt quy định. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị nêu trên về Bộ GDĐT trước ngày 27/5/2022.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, Bộ GDĐT giao Cục Quản lý chất lượng rà soát, báo cáo Bộ trưởng và đề xuất hướng xử lý đối với kết quả thi của số thí sinh đã dự thi học sinh giỏi do Cục cho phép tăng số lượng không đúng quy định.

Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo Cục, đơn vị thuộc Cục (nếu có) trong việc tham mưu, ký ban hành công văn đồng ý cho các đơn vị dự thi được tăng số lượng thí sinh mỗi môn thi của đơn vị dự thi chưa đúng quy định và việc Ban đề thực hiện đóng gói đề thi không đủ số lượng theo yêu cầu của Hội đồng coi thi TP Hồ Chí Minh, báo cáo Bộ trưởng xem xét xử lý theo quy định.

Rà soát tham mưu Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia theo hướng làm rõ trách nhiệm của các Hội đồng coi thi, Sở GDĐT nơi đặt Hội đồng coi thi trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức kỳ thi; khoảng cách hàng dọc giữa các thí sinh; việc cho phép tăng thí sinh của mỗi đội tuyển của đơn vị dự thi, việc thực hiện chấm thi, chấm phúc khảo. Giao Thanh tra theo dõi việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra và xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất