Hàng loạt trường hợp được tiếp nhận làm công chức không phải thi tuyển

Theo Anninhthudo

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức mới được thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó quy định rõ các trường hợp được tiếp nhận làm công chức không qua thi tuyển và xét tuyển, công chức nghỉ hưu vẫn có thể bị kỷ luật “xóa tư cách chức vụ”...

Hàng loạt trường hợp được tiếp nhận làm công chức không phải thi tuyển

Từ 1/7/2020 việc tuyển dụng công chức, viên chức sẽ có nhiều thay đổi (ảnh minh họa).

Hàng loạt trường hợp công chức không phải qua thi tuyển

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của làm rõ các trường hợp thuộc diện xét tuyển công chức, được tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển bao gồm: Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; Cán bộ, công chức cấp xã; Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với người đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và chức vụ, chức danh quản lý khác theo quy định của Chính phủ trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; người được tiếp nhận phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

Ngoài ra, Luật còn quy định miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ có 2 năm liên tiếp xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Công chức có thể bị buộc thôi việc nếu 2 năm liên tiếp xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Luật cũng bổ sung quy định tiếp nhận đối với cán bộ công chức cấp xã vào làm việc ở cơ quan nhà nước cấp huyện trở lên. Đặc biệt, Luật quy định 6 hình thức kỷ luật đối với công chức: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Công chức nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “xóa tư cách chức vụ”

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức là việc bổ sung thêm 1 hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Đó là sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu, cán bộ, công chức vẫn có thể bị xử lý bằng hình thức “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm”.

Khoản 7 Điều 1 Luật này nêu rõ, sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy vào tính chất, mức độ cán bộ sẽ phải chịu một trong các hình thức xử lý kỷ luật là: Khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm. Việc xử lý kỷ luật gắn với hệ quả pháp lý tương ứng của hành vi vi phạm.

Như vậy, từ 1/7/2020, quan niệm “hạ cánh an toàn” trước đây sẽ hoàn toàn bị loại bỏ. Quy định này cũng thống nhất và đồng bộ với những văn bản quy phạm pháp luật khác.

Đối với Luật Viên chức, từ ngày 1/7/2020 người được tuyển dụng làm viên chức chỉ ký hợp đồng àm việc xác định thời hạn từ đủ 12-60 tháng, trừ trường hợp cán bộ công chức chuyển sang làm viên chức và người được tuyển dụng làm viên chức tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Trước khi hến hạn hợp đồng 60 ngày, người đứng đầu đơn vị ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức. Nếu không ký tiếp hợp đồng phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bao giờ thì bỏ sổ hộ khẩu?

Bao giờ thì bỏ sổ hộ khẩu?

Gần đây, nhiều người bày tỏ băn khoăn trước thông tin từ ngày 1/7/2021 sẽ bỏ sổ hộ khẩu. Và nếu bỏ sổ hộ khẩu thì các giao dịch liên quan sẽ thực hiện như thế nào.
Xác định 4 mức độ nguy cơ trong chống dịch

Xác định 4 mức độ nguy cơ trong chống dịch

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vừa ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19”.
Quy định nhãn hàng hóa, chống gian lận xuất xứ

Quy định nhãn hàng hóa, chống gian lận xuất xứ

Dự thảo nghị định về nhãn hàng hóa nhằm khắc phục những bất cập về ghi nhãn, chống gian lận xuất xứ và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp, chống hàng giả, bảo vệ người ...

Xem nhiều nhất