Hành động để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Dạ Yến

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở thống nhất với các tổ chức thành viên, ngày 16/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hơn 2.000 đại biểu sẽ tham dự hội nghị tại 64 điểm cầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà động viên nhân dân thực hiện tốt “vùng xanh” tại khu dân cư phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà động viên nhân dân thực hiện tốt “vùng xanh” tại khu dân cư phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định thành tựu 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Đại hội là kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo và niềm tin của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Điều này càng có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới ảm đạm, dịch bệnh nặng nề, an ninh, chính trị khu vực và trên thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thành công của Đại hội Đảng không phải ở chỗ thông qua được nghị quyết, bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương mới mà quan trọng hơn là thời gian tới, chúng ta phải tổ chức đưa Nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào, vì qua kiểm điểm cho thấy việc tổ chức thực hiện Nghị quyết vẫn là khâu yếu.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng từ Trung ương tới cơ sở phải căn cứ vào những quyết sách Đại hội XIII để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Hành động, hành động và hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, không chỉ là một thông điệp chính trị mạnh mẽ mà còn là sứ mệnh tiên phong của mỗi một đảng viên ở các cấp uỷ, chính quyền, trong đó có MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với sự chỉ đạo thông suốt, bằng sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả để hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, có giá trị định hướng toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Chính vì vậy, ngay sau khi Đại hội, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tiến hành quán triệt Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến với các y, bác sỹ tại buổi gặp mặt cán bộ y tế các bệnh viện Trung ương tăng cường các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 4/8. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến với các y, bác sỹ tại buổi gặp mặt cán bộ y tế các bệnh viện Trung ương tăng cường các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 4/8. Ảnh: Quang Vinh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, MTTQ và các tổ chức thành viên luôn sâu sát, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, với đoàn viên, hội viên, đồng thời tham gia với các cơ quan chức năng sớm giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân, thông qua đó xây dựng niềm tin với nhân dân.

Việc xây dựng chương trình hành động diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đây cũng là thời điểm Mặt trận cùng cả hệ thống chính trị chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tinh thần Mặt trận, sức mạnh của Mặt trận được truyền tải trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng là tinh thần đại đoàn kết, đồng tâm hiệp lực cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vượt qua những thách thức trước mắt để góp phần thực hiện mục tiêu lâu dài là “đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc” như Nghị quyết đã đề ra.

Đến nay, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên cũng đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc xây dựng Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là hoạt động thiết thực nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân cùng phối hợp thống nhất hành động trong khối Đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Điều quan trọng là làm thế nào để chương trình hành động không chỉ là định hướng trong nội bộ của Mặt trận và các tổ chức thành viên mà phải lan toả, có sự tham gia tích cực của người dân. Bởi vì Mặt trận là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cho nên, sứ mệnh tiên quyết của Mặt trận trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện giám sát và phản biện xã hội ngày càng có hiệu quả cao; phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Để hiện thực hoá những mục tiêu này, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đề cao vai trò của mỗi đảng viên là cán bộ Mặt trận luôn đặt mình ở sứ mệnh tiên phong, tận tuỵ trách nhiệm, gương mẫu sáng tạo, tin vào dân, dựa vào dân, vì cuộc sống của nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ.      

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đi đầu chống dịch

Đi đầu chống dịch

Số ca mắc Covid-19 vẫn tăng, nhưng áp lực dành cho những cán bộ Mặt trận cơ sở lại từng bước giảm đi.
Đoàn kết cùng đón Xuân mới đầm ấm

Đoàn kết cùng đón Xuân mới đầm ấm

Chúc Tết tại tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu mong người dân sớm vượt qua khó khăn; đoàn kết trong phòng, chống dịch.

Xem nhiều nhất