Hạt nhân của khối đại đoàn kết

Phương Nguyên (thực hiện)

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người uy tín trong xây dựng phát triển kinh tế cũng như xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vận động bà con định canh, định cư… Do đó, người uy tín đã trở thành hạt nhân vững chắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là khẳng định của bà Triệu Thị Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn với báo Đại Đoàn Kết.

Bà Triệu Thị Thúy.
Bà Triệu Thị Thúy.

PV: Trong những năm qua tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm, chăm lo để phát huy vai trò người uy tín. Bà có thể đánh giá kết quả đạt được của công tác này?

Bà Triệu Thị Thúy: Bắc Kạn, là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, 86% dân số toàn tỉnh. Trong đó, còn nhiều hộ nghèo. Những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ, rộng khắp các chính sách đối với người có uy tín, qua đó góp phần động viên, khuyến khích người có uy tín phát huy mọi khả năng của mình. Người có uy tín trong đồng bào DTTS là một lực lượng quần chúng đặc biệt, có ảnh hưởng sâu sắc đến đồng bào các dân tộc, được bà con nhân dân rất tin tưởng.

Tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Kạn đã bầu chọn được 1.306 người có uy tín. Người có uy tín được bình chọn từ các thôn, bản, tổ dân phố với thành phần đa dạng gồm: Cán bộ nghỉ hưu, chức sắc, nhân sỹ, trí thức, trưởng thôn, Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng dòng họ… Đại đa số người có uy tín đều là những người có trình độ hoặc có hiểu biết về một lĩnh vực nào đó, gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, họ hàng, quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của địa phương.

Nhận thức được vai trò quan trọng của người uy tín trong đồng bào DTTS, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, UBND Bắc Kạn đã chỉ đạo triển khai thực hiện. Hằng năm, các huyện, thành phố cũng đã chỉ đạo các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các Quyết định, Chỉ thị của các cấp, các ngành liên quan đến người uy tín trong đồng bào DTTS nhằm phát huy hơn nữa vai trò và nhiệm vụ của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào ở khu dân cư.

Tại các xã, phường, thị trấn người có uy tín đều được mời đến dự các buổi họp sơ kết, tổng kết công tác chính quyền, các kỳ họp HĐND ở các xã, phường, thị trấn nhằm trang bị thêm các kiến thức cũng như tiếp nhận các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, công tác kiểm tra, đánh giá, thăm nắm tâm tư nguyện vọng của người có uy tín trên địa bàn tỉnh đều được thực hiện tốt, kịp thời biểu dương khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực.

Trong những năm qua, mặc dù tỉnh đã rất quan tâm, chú trọng để phát huy vai trò người uy tín nhưng khó khăn gặp phải chắc chắn không ít, thưa bà?

- Đúng vậy, mặc dù tỉnh đã quan tâm hỗ trợ nhưng với đặc thù là tỉnh miền núi nên chúng tôi gặp phải không ít khó khăn. Với những bản làng vùng thấp, đi lại dễ dàng thì không sao nhưng đối với bà con thôn bản vùng cao, vùng sâu vùng xa thì việc tiếp cận thông tin và tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước của người có uy tín còn hạn chế. Một số người có uy tín do tuổi cao khó khăn trong việc đi lại nên chưa phát huy tốt vai trò và hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân. Ở một số cơ sở chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò của người có uy tín, vì vậy công tác bình chọn chưa chú trọng về chất lượng, dẫn đến nhiều nơi tuy bầu được người có uy tín nhưng chưa thực sự là người có uy tín tiêu biểu, chưa phát huy được vai trò của mình.

Một cuộc họp lắng nghe ý kiến người có uy tín ở huyện Bạch Thông.
Một cuộc họp lắng nghe ý kiến người có uy tín ở huyện Bạch Thông.

Vậy, theo bà, Bắc Kạn cần có sự hỗ trợ, tiếp sức như thế nào để người uy tín phát huy vai trò của mình thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân?

- Trong thời gian tới, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS và Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng người có uy tín, trưởng thôn, quan tâm động viên, biểu dương kịp thời những đóng góp của người có uy tín, trưởng thôn, tạo điều kiện thuận lợi để họ phát huy vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng quy chế hoạt động của người có uy tín để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời nêu cao vai trò nòng cốt của trưởng thôn, người có uy tín trên các mặt của đời sống xã hội, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên con em, người thân trong gia đình và mọi người trong cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

MTTQ tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước của thôn, bản, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phấn đấu xây dựng và giữ vững thôn, bản, khu dân cư không có người mắc các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma tuý, xây dựng làng bản, khu dân cư văn hóa. Xây dựng và giữ vững tình đoàn kết, cộng đồng thường xuyên đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín, dị đoan...

Trân trọng cảm ơn bà!

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình chú trọng xây dựng đời sống mới

Ninh Bình chú trọng xây dựng đời sống mới

Theo ông Đỗ Việt Anh, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, 5 năm qua, việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết ...
Kỳ vọng ‘tam nông’ thêm sức bật

Kỳ vọng ‘tam nông’ thêm sức bật

Những ngày này, vào dịp cuối năm, như nhiều làng quê khác ở Nam Định, nhịp sống ở thôn Bái Dương (xã Nam Dương, huyện Nam Trực) nhộn nhịp hơn, khẩn trương hơn.

Xem nhiều nhất