Hậu Giang: Cuối tháng 12, tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp huyện

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang cho biết, Hậu Giang sẽ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam từ quý IV-2018 đến tháng 6/2019. Trong đó riêng đại hội điểm cấp huyện sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2018…

Hậu Giang: Cuối tháng 12, tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp huyện

Trao tặng Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngã Bảy.

Ngày 30/10, tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngã Bảy tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong nhiệm kỳ trước, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngã Bảy tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, vận động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương được 615 cuộc với 20.450 lượt nhân dân tham dự; triển khai xây dựng 10 mô hình mới, nhân rộng 14 mô hình tại khu dân cư; vận động được trên 590 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo.

Từ những kết quả và thành tựu của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngã Bảy tiếp tục thực hiện các chương trình tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Hậu Giang: Cuối tháng 12, tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp huyện - 1

Ra mắt Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Ngã Bảy nhiệm kỳ mới.

Ông Huỳnh Hữu Kế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang cho biết, đại hội đại biểu MTTQ các cấp trong tỉnh là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Huỳnh Hữu Kế chia sẻ thêm: Theo kế hoạch, Hậu Giang sẽ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam từ quý IV-2018 đến tháng 6/2019. Trong đó riêng đại hội điểm cấp huyện sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2018… 

Đại hội đã thống nhất bầu ra 41 Ủy viên Ủy ban và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân của địa phương. 

Ông Phạm Quốc Khởi tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngã Bảy, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Sâu sát hơn, tận tâm hơn

Sâu sát hơn, tận tâm hơn

Từ đầu năm 2020 đến nay, Mặt trận các cấp tỉnh Thanh Hoá đã tập trung bám sát cơ sở, hướng về khu dân cư, tổ chức triển khai các phong trào, các cuộc vận động đạt ...
Nông thôn mới ở Sốp Cộp

Nông thôn mới ở Sốp Cộp

Qua 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Xem nhiều nhất