Hậu Giang: Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng

Lan Hương

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ từ 20 đến 70% mức đóng BHYT cho nhiều đối tượng.

Hậu Giang: Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng
Hỗ trợ mức đóng BHYT cho những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn là giải pháp hiệu quả đảm bảo an sinh xã hội

Cụ thể theo Nghị quyết số những nhóm đối tượng được hỗ trợ bao gồm: Người thuộc hộ gia đình nghèo mới thoát nghèo; Người trong độ tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi, học sinh, sinh viên và người có bệnh mãn tính thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình;  Người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc khu vực được công nhận là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, nhưng hiện nay không còn được công nhận theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Về mức hỗ trợ được quy định cụ thể như sau:

Hỗ trợ 20% mức đóng BHYT cho người mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ là 12 tháng (kể từ ngày 01/01/2023). Trường hợp đã thoát nghèo nhưng được công nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình vẫn được hưởng chính sách này ngoài mức hỗ trợ 30% từ ngân sách Trung ương theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho người trong độ tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình (ngoài mức hỗ trợ 30% từ ngân sách Trung ương theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP). Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Hỗ trợ mức đóng BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và người có bệnh mãn tính thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025. Mức hỗ trợ theo lộ trình giảm dần như sau: hỗ trợ 20% trong 5 tháng cuối năm 2022; hỗ trợ 15% trong năm 2023; hỗ trợ 10% trong năm 2024 và hỗ trợ 05% trong năm 2025 (ngoài mức hỗ trợ 30% từ ngân sách Trung ương theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

Hỗ trợ 20% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc khu vực được công nhận là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, nhưng hiện nay không còn được công nhận theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (ngoài mức hỗ trợ 30% từ ngân sách Trung ương theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP). Thời gian hỗ trợ 5 tháng (từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2022).

Mức hỗ trợ này không bao gồm học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và người có bệnh mãn tính thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình đã được hưởng chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT theo Nghị quyết này.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất