Hậu Giang: Một nhiệm kỳ kỷ luật 630 đảng viên

Quốc Trung

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Hậu Giang đã xử lý kỷ luật 630 đảng viên và 10 tổ chức đảng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiền vi phạm hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 22/9, báo cáo của Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ Hậu Giang về kết quả thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy nhiệm kỳ qua cấp ủy, UBKT các cấp ở Hậu Giang đã xử lý kỷ luật 630 đảng viên và 10 tổ chức đảng.

Theo đó báo cáo còn cho biết: Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang được tăng cường và nâng cao cả về chất lượng lẫn hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Cạnh đó, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cũng chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. Ban cán sự đảng, đảng đoàn chủ động hơn trong lãnh đạo công tác kiểm tra. UBKT các cấp cũng đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản của UBKT Trung ương để tổ chức triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp ở Hậu Giang đã kiểm tra hơn 46.500 đảng viên và gần 4.000 tổ chức đảng. Thực hiện giám sát chuyên đề gần 4.700 đảng viên và hơn 1.500 tổ chức đảng, giải quyết 45 trường hợp tố cáo đảng viên, 02 tổ chức đảng và 07 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã tiến hành xử lý kỷ luật 630 đảng viên và 10 tổ chức đảng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi số tiền vi phạm hơn 2 tỷ đồng.

Qua báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, Hậu Giang còn một số hạn chế, như: một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tuy được học tập, quán triệt nhưng khi áp dụng chưa sâu dẫn đến một vài trường hợp kỷ luật chưa đúng với tính chất, mức độ vi phạm, sai thẩm quyền. Một số UBKT thực hiện chưa toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Tính chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo vi phạm còn hạn chế...

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất