Hậu Giang phấn đấu ¼ cấp ủy là nữ

Tuấn Quang

Tỉnh ủy Hậu Giang phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ 25% trở lên.

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 4/5, Tỉnh ủy Hậu Giang tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007, của Bộ chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại tỉnh Hậu Giang, tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 chiếm gần 14% đối với cấp tỉnh; cấp huyện và tương đương chiếm hơn 11%, cấp cơ sở chiếm hơn 17%. Hiện toàn tỉnh có hơn 2.700 cán bộ nữ cấp xã, gần 500 cán bộ nữ cấp huyện và tương đương, hơn 1.000 cán bộ nữ cấp tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Từ năm 2007 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã kết nạp được hơn 9.000 đảng viên mới là nữ, chiếm gần 30% đảng viên mới. Tỉnh Hậu Giang tập trung chỉ đạo và tăng cường nguồn lực để thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu về công tác phụ nữ qua đó, nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước có nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ở các cấp.

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể chính trị - xã hội và nhất là Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ phụ nữ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo hội viên - phụ nữ.

Tỉnh ủy Hậu Giang phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ 25% trở lên; tỷ lệ nữ kết nạp vào Đảng đạt 35% trong tổng số đảng viên mới và phải có lãnh đạo chủ chốt là nữ tại các cơ quan có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất