Hậu Giang: Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm

Quốc Trung

Chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu, Đảng bộ tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm.

Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc. Dự Đại hội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đại diện các Ban, bộ ngành, lãnh đạo các tỉnh thành khu vực ĐBSCL và gần 350 đại biểu.  

Báo cáo về kết quả nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII đề ra và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,3%/năm; quy mô kinh tế tỉnh tăng gần 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt 49,96 triệu đồng/người, tăng gần 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, nhiều chủ trương, giải pháp về tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã,... đã được triển khai đồng bộ và xây dựng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp chuỗi giá trị nông sản (chủ lực là lúa gạo, mía đường, thủy sản, cây ăn quả) đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 32/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang báo cáo tại Đại hội.
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang báo cáo tại Đại hội.

Sản xuất công nghiệp và xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,87%/năm; tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng bình quân 10,28%/năm. 

Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã huy động khoảng 90.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội để xây dựng kết cấu hạ tầng, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện toàn diện. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được chú trọng, tăng cường; công tác dân vận có nhiều đổi mới, sáng tạo; phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tiến bộ, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đề ra một số chỉ tiêu trong thời gian tới phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5 - 7%/năm; GRDP bình quân đầu người là 77 - 80 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn (5 năm) theo giá thực tế từ 99.000 - 100.000 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt từ 70% trở lên; tỷ lệ xã nông thôn mới đạt trên 80% tổng số xã và công nhận thêm 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu hàng năm, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu; đến năm 2025, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (VIET NAM ICT INDEX) trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu...

Ông Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ông Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang trong nhiệm kỳ qua, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang cần, tiếp tục giữ gìn, củng cố, chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững. Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

“Đảng bộ Hậu Giang cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mới. Từng cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang có quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả. Tổ chức thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, không cầu toàn, nhưng cũng không nóng vội, chủ quan, duy ý chí…”, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo nhiều Ban, bộ ngành dự Đại hội. 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo nhiều Ban, bộ ngành dự Đại hội. 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm của Hậu Giang. 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày các sản phẩm của Hậu Giang. 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tham quan gian trưng bày sản phẩm gạo ST24 được trồng tại Hậu Giang.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tham quan gian trưng bày sản phẩm gạo ST24 được trồng tại Hậu Giang.
Nhiều sản phẩm rau sạch, an toàn được giới thiệu với các đại biểu dự Đại hội.
Nhiều sản phẩm rau sạch, an toàn được giới thiệu với các đại biểu dự Đại hội.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Ngày 8/4/2021, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV bế mạc. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp rất được trông đợi.

Xem nhiều nhất