Hết thời hiệu xử lý kỷ luật là ‘thoát’ trách nhiệm?

Đức Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có Văn bản báo cáo (số 322/BC-UBND) kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ gửi Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Hết thời hiệu xử lý kỷ luật là ‘thoát’ trách nhiệm?
UBND tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn thể hiện, ngành chức năng tỉnh này đã tổ chức kiểm điểm 140 tập thể, cá nhân có liên quan (40 tập thể, 100 cá nhân).

Theo đó, tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền của các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện là 96 tập thể, cá nhân (37 tập thể, 59 cá nhân). Tập thể, cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 33 tập thể, cá nhân (2 tập thể, 31 cá nhân).

Tập thể UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ là 10 cá nhân (trong đó 6/10 cá nhân đã nghỉ hưu, 2/10 cá nhân đã chuyển công tác, 2/10 cá nhân đang đương chức).

Về việc kiểm điểm trách nhiệm chung của cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tổ chức họp tập thể lãnh đạo với các bộ phận cá nhân có liên quan để làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân. Đồng thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đến thời điểm báo cáo, các cơ quan, đơn vị đã cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm điểm đối với 20 cá nhân không thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định (trong đó có 8/20 cá nhân đã nghỉ hưu) gồm: 2 Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ, 4 Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường qua các thời kỳ và 14 Chủ tịch UBND các huyện: Hữu Lũng, Bình Gia, Tràng Định, Lộc Bình qua các thời kỳ.

Căn cứ vào tinh thần, thái độ kiểm điểm của các cá nhân, nguyên nhân, hậu quả, UBND tỉnh đã yêu cầu các cá nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Báo cáo của tỉnh Lạng Sơn cũng cho hay, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm trong việc triển khai, thực hiện các dự án: Khu đô thị Phú Lộc 1,2,3,4 và dự án Khu đô thị Nam Hoàng Đồng (Sở TNMT, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở KHĐT, UBND TP Lạng Sơn) và trong quản lý, sử dụng đất đai tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn (Sở TNMT, UBND TP Lạng Sơn).

Qua kiểm điểm đã yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với 40/40 tập thể và 100/100 cá nhân.

Trong đó, có 5/100 cá nhân được đề nghị xem xét kỷ luật bằng hình thức khiển trách (do có hạn chế thiếu sót trong quản lý và sử dụng đất tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn).

Tuy nhiên, cả 5 trường hợp có vi phạm đều đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật công chức theo quy định tại khoản 1, điều 6, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật công chức. 4/5 cá nhân đã hết thời hiệu về xử lý kỷ luật đảng viên theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 3 quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên.

Đáng chú ý, theo Báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, có 1/5 cá nhân đang trong thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên, tuy nhiên Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu biểu quyết và thống nhất không thi hành kỷ luật, đồng thời yêu cầu cá nhân kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục những vi phạm.

Trước đó, TTCP ban hành kết luận thanh tra số 2318/KL-TTCP về trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai (giai đoạn 1/1/2010-31/12/2017).

Theo Kết luận của TTCP chỉ rõ, qua thanh tra 6 dự án lớn tại tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện hàng loạt sai phạm gắn với trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực, Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn, Giám đốc các sở, ngành liên quan.

Đặc biệt, theo TTCP chỉ rõ, tại dự án Khu đô thị mới Phú Lộc, UBND tỉnh Lạng Sơn đã không thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Không chấp hành các quy định của pháp luật, để triển khai nên việc tổ chức thực hiện có nhiều sai phạm.

Ngoài ra, TTCP còn phát hiện hàng loạt sai phạm tại các dự án: Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1 (TP Lạng Sơn), Dự án N20 thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc), Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shop house (TP Lạng Sơn), Dự án tiểu khu tái định cư khối 2 Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn).

Mặc khác, TTCP cũng chỉ rõ hàng loạt sai sót trong việc tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

TTCP kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ và các sở, ngành, địa phương có liên quan đến sai phạm.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất