Hỗ trợ giống cây trồng cho 9 tỉnh

 Q.Hưng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định giao Bộ NN-PTNT xuất cấp (không thu tiền) 2.016 tấn hạt giống lúa; 325 tấn hạt giống ngô và 58 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 9 tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cụ thể, tỉnh Vĩnh Phúc được hỗ trợ 200 tấn giống lúa, 50 tấn giống ngô và 8 tấn giống rau; tỉnh Hà Giang 16 tấn giống lúa, 50 tấn giống ngô, 5 tấn giống rau; tỉnh Lào Cai 100 tấn giống lúa, 60 tấn giống ngô, 10 tấn giống rau; tỉnh Yên Bái 100 tấn giống lúa, 60 tấn giống ngô, 8 tấn giống rau; tỉnh Hà Tĩnh 500 tấn giống lúa, 30 tấn giống ngô, 10 tấn giống rau; tỉnh Quảng Bình 200 tấn giống lúa, 30 tấn giống ngô, 2 tấn giống rau; tỉnh Quảng Trị 300 tấn giống lúa, 30 tấn giống ngô, 10 tấn giống rau; tỉnh Thừa Thiên Huế 200 tấn giống lúa, 5 tấn giống ngô, 5 tấn giống rau; tỉnh Ninh Thuận 400 tấn giống lúa, 10 tấn giống ngô.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng số giống cây trồng được cấp, hỗ trợ kịp thời theo đúng quy định hiện hành.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất