Hỗ trợ giống cây trồng cho các tỉnh thiệt hại vì bão số 1

 

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1560/QĐ-TTg về việc hỗ trợ giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia cho 4 tỉnh bị thiệt hại vì bão số 1.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT xuất cấp (không thu tiền) 620 tấn hạt giống lúa, 230 tấn hạt giống ngô và 24 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại do bão số 1.

Cụ thể, xuất cấp cho tỉnh Hà Nam 70 tấn hạt giống lúa, 50 tấn hạt giống ngô và 5 tấn hạt giống rau; tỉnh Nam Định 50 tấn hạt giống ngô, 8 tấn hạt giống rau; tỉnh Ninh Bình 300 tấn hạt giống lúa, 30 tấn hạt giống ngô, 3 tấn hạt giống rau; tỉnh Thái Bình 250 tấn hạt giống lúa, 100 tấn hạt giống ngô và 8 tấn hạt giống rau.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số giống cây trồng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Các Bộ: NN&PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nói trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

 PV

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất