Hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

    Xuân Thi

Ngày 5/7, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, phổ thông và sinh viên đại học bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.

Đối tượng được hỗ trợ bao gồm trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên đại học thuộc hộ gia đình trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp huyện phê duyệt.

Theo đó, học sinh mầm non, phổ thông được hỗ trợ 100% mức học phí theo quy định của HĐND tỉnh tương ứng với từng cấp học trong năm 2016 - 2017 và năm học 2017 - 2018.

Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học hỗ trợ theo mức học phí thực tế của các trường nhưng tối đa không vượt quá mức trần học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư áp dụng theo khối ngành, chuyên ngành đào tạo và năm học quy định tại Nghị định số  86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chính sách miễn phí, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và các văn bản hướng dẫn.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất