Hỗ trợ tối đa cho học sinh, sinh viên trong quá trình học trực tuyến

Nguyễn Hoài

Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi các sở GDĐT, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi các sở GDĐT, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

Theo đó, Bộ GDĐT lưu ý các cơ sở giáo dục đại học rà soát các đối tượng sinh viên thuộc diện đối tượng hưởng các chế độ, chính sách trong giáo dục, bảo đảm các chính sách cho sinh viên, kể cả trong thời gian học trực tuyến; chủ động ứng dụng công nghệ trong việc xác nhận hồ sơ cho sinh viên, đặc biệt đối với sinh viên mới nhập học để sinh viên làm các thủ tục được vay vốn và thụ hưởng các chính sách trợ cấp, ưu đãi của Nhà nước; duy trì các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chế độ học bổng cho sinh viên. 

Sinh viên được bảo đảm chính sách kể cả trong thời gian học trực tuyến.
Sinh viên được bảo đảm chính sách kể cả trong thời gian học trực tuyến.

Các sở GDĐT chỉ đạo các nhà trường hoàn thiện hồ sơ đối với các học sinh đầu cấp thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; thực hiện có hiệu quả các nội dung được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị, trường học trong năm học 2021-2022 là triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên phòng ngừa, ứng phó với các vấn đề tâm lý, có giải pháp thiết thực hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh, sinh viên trong quá trình học trực tuyến và khi quay trở lại trường học tập trung.

Đồng thời, chủ động rà soát, phát hiện nguy cơ có ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh, sinh viên; có kế hoạch phòng ngừa hiệu quả đối với các vấn đề phức tạp của học sinh, sinh viên, hạn chế việc học sinh, sinh viên rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; kịp thời can thiệp, trợ giúp với những em có nhu cầu.

Bên cạnh đó, các đơn vị, nhà trường tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên; không để học sinh, sinh viên bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội; triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất