Hòa Bình: Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ

Hoàng Sa

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng, xây dựng trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về xây dựng theo đúng quy định.

Hòa Bình: Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ
UBND tỉnh Hòa Bình tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Hòa Bình là 4.086 tỷ đồng trong thực hiện đầu tư phát triển, xây dựng, giao thông và vận tải. Trong đó, số vốn đã giao chi tiết trong kế hoạch đầu tư công là 3.313 tỷ đồng, số vốn chưa giao chi tiết là 773 tỷ đồng. Đến 30/9/2021, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt hơn 2.261 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 81% kế hoạch vốn đã được giao chi tiết cho các dự án.

Tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo ngành xây dựng thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch - kiến trúc, thẩm tra, thẩm định các công trình, dự án, công tác cấp phép xây dựng và hành nghề xây dựng.

Các Sở chuyên ngành đã thẩm định 5 nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 10 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và 1 nhiệm vụ phân khu tỷ lệ 1/2000; xem xét, quyết định, phê duyệt điều chỉnh 2 nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 1 đồ án quy hoạch chung thị trấn, 1 nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn, 2 đồ án điều chỉnh cục bộ 1/5000.

Chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của 6 công trình. Thẩm định 108 báo cáo kinh tế kỹ thuật, 8 thiết kế cơ sở, 15 thiết kế bản vẽ thi công, 16 dự toán công tác thí nghiệm đối chứng, cấp 33 giấy phép xây dựng; cấp mới, cấp điều chỉnh bổ sung chứng chỉ hoạt động xây dựng cho 53 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Đối với công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng tiếp tục được tăng cường. Các dự án khu dân cư, nhà ở thương mại tiếp tục phát triển nhanh và được quản lý chặt chẽ theo quy định. Đến nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 33 dự án nhà ở đã được lựa chọn và ký hợp đồng. Trong đó có 1 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 10 dự án đang tiếp tục được thực hiện thi công theo giấy phép xây dựng được cấp, 22 dự án đang triển khai thủ tục đầu tư về xây dựng theo quy định.

Tỉnh Hòa Bình cũng đã có sự chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hòa Bình đến năm 2030. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 29%, tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 91%.

Công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn được tăng cường, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng các công trình giao thông tiếp tục được quan tâm: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của 17 công trình; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của 3 công trình, báo cáo nghiên cứu khả thi của 3 công trình. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu 26 công trình, trong đó kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng 4 công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành 22 công trình.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế trong quý IV/2021, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Đặc biệt, tăng cường quản lý về đất đai, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

Kiên quyết thu hồi các dự án thực hiện chậm tiến độ theo quy định, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kịp thời giải quyết những vướng mắc về giá đất. Đồng thời có giải pháp kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi đầu cơ, đẩy giá đất, không để giá chuyển nhượng đất trên địa bàn tỉnh tăng quá nóng nhằm tạo được lợi thế cạnh tranh về giá đất so với các địa phương khác để thu hút đầu tư.              

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất