Hòa Bình thông tin về việc cấp phép đào tạo đối với Trường Phổ thông Liên cấp Sao Mai

Thành Dân - Hoàng Sa

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho rằng việc cấp phép thành lập; cấp phép hoạt động tuyển sinh đào tạo đối với Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai Hòa Bình (Trường PTLC Sao Mai) được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật dựa trên các căn cứ tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, trong quyết định cho phép thành lập trường này lại không được dựa trên căn cứ của Nghị định này.

Sự việc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc (trụ sở tại phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cho Trường PTLC Sao Mai (do Công ty cổ phần Điện tử - Viễn thông Thành Biên là chủ quản) thuê tài sản công trái quy định được phản ánh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc (Trường CĐ VHNT Tây Bắc) dừng việc sử dụng tài sản công trái quy định, chấm dứt và thanh lý hợp đồng cho thuê.

Hợp đồng được thanh lý và có hiệu lực với yêu cầu Trường PTLC Sao Mai phải di chuyển toàn bộ hoạt động giảng dậy (với 500 học sinh) ra khỏi Trường CĐ VHNT Tây Bắc trước ngày 31/1/2023. Tuy nhiên, đến nay yêu cầu của thanh lý hợp đồng vẫn chưa thực hiện được vì Trường PTLC Sao Mai không có trụ sở đáp ứng được việc giảng dạy…

Trường PTLC Sao Mai hiện vẫn tiếp tục hoạt động giảng dạy tại Trường CĐ VHNT Tây Bắc dù phải thực hiện thanh lý hợp đồng từ ngày 31/1/2023
Trường PTLC Sao Mai hiện vẫn tiếp tục hoạt động giảng dạy tại Trường CĐ VHNT Tây Bắc dù phải thực hiện thanh lý hợp đồng từ ngày 31/1/2023

Trước một số vấn đề được quan tâm, UBND tỉnh Hòa Bình đã giao Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình thông tin, cho biết: Công ty cổ phần Điện tử - Viễn Thông Thành Biên (Cty Thành Biên) có trách nhiệm, phối hợp với đối tác liên kết là Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế VITJAN đảm bảo hoạt động của Trường PTLC Sao Mai. Hiện nay, chủ đầu tư và đối tác liên kết đang thực hiện các thủ tục xin cấp đất xây dựng trường. Nhà trường vẫn đang hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Sở GD&ĐT sẽ có phương án xử lý trong trường hợp chủ đầu tư không bố trí được địa điểm giảng dạy đáp ứng đúng tiêu chuẩn quy định. Cty Thành Biên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không đảm bảo điều kiện tổ chức dạy học của Trường PTLC Sao Mai.

Việc UBND tỉnh Hòa Bình cấp phép thành lập; cấp phép hoạt động tuyển sinh đào tạo cho Trường PTLC Sao Mai trong thời điểm đó có đảm bảo, đúng quy định và phải chịu xử trách nhiệm hay không? Việc thực hiện cấp văn bằng, chứng chỉ đối với học sinh có được đảm bảo quy định, tính pháp lý ra sao? Vấn đề này được Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình khẳng định việc cấp phép được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật dựa trên căn cứ tại các Điều 25, 26, 27 và 28 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Quyết định thành lập Trường PTLC Sao Mai không được căn cứ theo Nghị định số 46 nhưng được Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình viện dẫn theo Nghị định này để lý giải việc cấp phép thành lập trường đảm bảo đúng quy định pháp luật...
Quyết định thành lập Trường PTLC Sao Mai không được căn cứ theo Nghị định số 46 nhưng được Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình viện dẫn theo Nghị định này để lý giải việc cấp phép thành lập trường đảm bảo đúng quy định pháp luật...

Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đưa ra lý giải và viện dẫn căn cứ theo các Điều của Nghị định số 46 như vậy nhưng trên thực tế, tại Quyết định  số 1268/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc cho phép thành lập Trường PTLC Sao Mai lại không được căn cứ theo Nghị định này.

Trước đề nghị cung cấp kết quả kiểm tra của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình đối với hoạt động của Trường PTLC Sao Mai, lý giải rõ hơn việc trả lời được viện dẫn bằng những điều “căn cứ không được căn cứ trong Quyết định thành lập trường” của PV thì người đại diện của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình xác nhận sẽ kiểm tra để cung cấp và thông tin lại nhưng sau nhiều lần liên hệ lại việc thông tin vẫn bị khước từ.

Trên cơ sở: Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình viện dẫn các điều trong Nghị định số 46  để làm căn cứ và khẳng định việc cấp phép cho Trường PTLC Sao Mai là đúng quy định của pháp luật nhưng thực tế Quyết định cấp phép cho trường này lại không được căn cứ theo Nghị định số 46; Nghị định số 46 có hiệu lực từ ngày 21/4/2017 nhưng Quyết định cấp phép thành lập cho Trường PTLC Sao Mai vào ngày 25/5/2018 lại không thể hiện được căn cứ theo Nghị định số 46; một trong số các điều kiện tại Nghị định số 46 thể hiện việc cấp phép thành lập trường phải đảm bảo các tiêu chí “đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường” mà trên thực tế thì Trường PTLC Sao Mai lại không có đất đai và cơ sở vật chất, địa điểm giảng dậy là tài sản công được cho thuê trái quy định... thì việc xem xét, thẩm định để cấp phép thành lập Trường PTLC Sao Mai có đảm bảo đúng hay chính là khởi nguồn của các hệ lụy khó giải quyết như hiện nay? Có hay không trách nhiệm liên quan trong việc thẩm định điều kiện và cho phép thành lập trường này cần được làm rõ?

Từ việc được cho thuê trụ sở là tài sản công trái quy định để được phép thành lập trường; được phép tuyển sinh, đào tạo thì những vấn đề như: Địa chỉ trụ sở, gắn biển bảng, điều kiện cơ sở vật chất giảng dạy, cấp văn bằng chứng chỉ,... có đáp ứng và thỏa mãn điều kiện theo quy định của pháp luật giáo dục?
Từ việc được cho thuê trụ sở là tài sản công trái quy định để được phép thành lập trường; được phép tuyển sinh, đào tạo thì những vấn đề như: Địa chỉ trụ sở, gắn biển bảng, điều kiện cơ sở vật chất giảng dạy, cấp văn bằng chứng chỉ,... có đáp ứng và thỏa mãn điều kiện theo quy định của pháp luật giáo dục?

Thông tin từ Bộ VHTTDL cho biết, Trường CĐ VHNT Tây Bắc thuộc đối tượng phải thanh tra và Thanh tra bộ sẽ tiến hành thanh tra vào tháng 6/2023 vì vậy chưa có kết luận xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân sai phạm (nếu có). Đối với việc quản lý và sử dụng tài sản công, Bộ VHTTDL đề nghị Trường CĐ VHNT Tây Bắc thực hiện nghiêm theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, kiến nghị về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Bộ VHTTDL thì Trường CĐ VHNT Tây Bắc đã có văn bản báo cáo về việc thanh lý, chấm dứt hợp đồng nguyên tắc đối với chủ đầu tư của Trường PTLC Sao Mai. Tiếp đó, Bộ VHTTDL đã có Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trường CĐ VHNT Tây Bắc. Việc sử dụng phải đảm bảo theo đúng nội dung đã được phê duyệt, các yêu cầu của Bộ cũng như quy định hiện hành. Tuy nhiên, vấn đề về việc thanh lý hợp đồng đã được thực hiện về mặt thủ tục nhưng đến nay mọi hoạt động của Trường PTLC Sao Mãi vẫn diễn ra trong Trường CĐ VHNT Tây Bắc đã được báo cáo, chỉ đạo và giải pháp điều chỉnh, thực hiện ra sao thì lại không được Bộ VHTTDL cho ý kiến, đề cập đến.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Cường, Quyền Hiệu trưởng Trường CĐ VHNT Tây Bắc, cho biết: Bộ VHTTDL đã có Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trường CĐ VHNT Tây Bắc. Tuy nhiên, việc cho thuê phải được thực hiện theo luật, theo quy trình như: thẩm định giá, đấu thầu,… đơn vị nào trúng thầu thì mới được thuê chứ không phải theo quyết định đó là có thể cho Trường PTLC Sao Mai thuê được. Theo chỉ đạo của Thứ trưởng là dừng, thanh lý hợp đồng với Trường PTLC Sao Mai nhưng đến nay cũng không thấy Bộ cho ý kiến gì.

Điều 25 (Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục):

Điều kiện thành lập trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường trung học) công lập; cho phép thành lập trường trung học tư thục:

1/ Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2/ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đường xuống cấp, người dân bất an

Đường xuống cấp, người dân bất an

Được đầu tư hàng chục tỷ đồng, nhưng chỉ ít năm đã bị cày nát, bong tróc, xới tung, chằng chịt “ổ voi, ổ gà” khiến tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra. Người dân ...
Khốn khổ vì những bãi rác khổng lồ

Khốn khổ vì những bãi rác khổng lồ

Bãi rác ở thị xã Bỉm Sơn và huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) trong suốt nhiều năm qua đã gây ô nhiễm môi trường, “tra tấn” cuộc sống người dân cả ngày lẫn đêm bởi thứ ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất