Hoàn thành sứ mệnh cao cả làm nòng cốt để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội

Vũ Mạnh - Tiến Đạt

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Huy động sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài khẳng định, năm 2021, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, hệ thống các cơ quan làm công tác dân vận, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cùng với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, vận động và huy động sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc để tham gia phòng, chống dịch Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế, cùng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Chia sẻ về kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho biết, trong năm qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia góp phần vào thành công và kịp thời, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Điểm nhấn là việc UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì hiệp thương, phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong tham gia và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam đã linh hoạt, sáng tạo tổ chức các hoạt động để lan tỏa tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kịp thời ra Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự Hội nghị.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự Hội nghị.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tự giác, đoàn kết tham gia phòng, chống dịch; hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên nhanh chóng triển khai Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19”, chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, gặp mặt cán bộ y tế các bệnh viện Trung ương tăng cường cho các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác để huy động mọi nguồn lực cho Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 1/5 đến ngày 6/1/2022) trong cả nước với tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được là hơn 22.406 tỷ đồng (qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên hơn 13.598 tỷ đồng; qua Quỹ vaccine hơn 8.808 tỷ đồng). Đã phân bổ, hỗ trợ và chi mua vaccine phòng Covid-19 hơn 19.890 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh song MTTQ các cấp đã lựa chọn hình thức phù hợp để đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động, tăng cường vận động, tập hợp nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2021, MTTQ 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 6.034 tỷ đồng, trong đó: Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận động được trên 1.432 tỷ đồng.

Ở địa phương, cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa 39.073 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; hỗ trợ hàng triệu lượt người nghèo về sinh kế, khám, chữa bệnh, học tập...

Tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý hoàn thiện chính sách, pháp luật, qua đó đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, năm 2021, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã hoàn thành 11/13 nội dung giám sát; các địa phương đã tổ chức 22.559 cuộc giám sát và 4.819 cuộc phản biện xã hội.

“Sau giám sát và phản biện xã hội, các ý kiến, kiến nghị của Mặt trận được kịp thời gửi đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị khắc phục những hạn chế, bất cập, rà soát chính sách, pháp luật phù hợp, đáp ứng với tình hình, góp phần giữ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

Các hội nghị phản biện xã hội đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia... đóng góp những kiến nghị xác đáng được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu” - Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khẳng định.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị.

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho biết, trong bối cảnh cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm 2022, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, quyết định, chỉ đạo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế.

Cùng với đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng 3 Đề án và 1 Chỉ thị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định: Đề án về kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan MTTQ Việt Nam; về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X MTTQ Việt Nam; về tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đề xuất ban hành Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận hằng năm; trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát và phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng nêu rõ, trong năm tới, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21KL/TW của Hội nghị TW 4 khóa XIII; các quy định, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng với đó, đổi mới, đa dạng hóa cách thức, phương thức để lắng nghe được nhiều ý  kiến của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tới Đảng, Nhà nước và theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết của các cơ quan chức năng; Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam để tạo thành sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận từ trung ương đến cơ sở. Đổi mới về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong tình hình mới.

“Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục phấn đấu hoàn thành sứ mệnh cao cả làm nòng cốt để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần củng cố và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đem mái ấm đến với người nghèo

Đem mái ấm đến với người nghèo

Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm vận động các nguồn lực cùng chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
Tin buồn

Tin buồn

Bà Nguyễn Thị Môn (mẹ anh Nguyễn Thanh Bình, Phụ trách Ban Chuyên đề - Báo Đại Đoàn Kết) vừa qua đời.

Xem nhiều nhất