Hoàn thành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Trung Hiếu

Thực hiện Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở Trung ương, từ ngày 3/2 đến ngày 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu quyết thông qua việc thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. Ảnh: Quang Vinh.
Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam biểu quyết thông qua việc thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. Ảnh: Quang Vinh.

70 người thuộc khối Mặt trận được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của UBTƯ MTTQ Việt Nam, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương gặp khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử, tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở Trung ương và địa phương vẫn được diễn ra dân chủ, đúng luật, đảm bảo thời gian theo quy định.

Về bầu cử ĐBQH, ở Trung ương, ngày 4/2, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với các địa phương, đến hết ngày 17/2 đã có 63 tỉnh, thành tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khóa XV. Đa số các địa phương nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương mình được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Kết quả, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cả Trung ương và địa phương) là 1.076 người, đạt tỉ lệ bình quân là 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu.

Khối Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương có 70 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có 11 người thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam, 2 người là cá nhân tiêu biểu và 57 người thuộc các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND, tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là 7.656 người trên tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.715 đại biểu, đạt tỉ lệ bình quân là 2,06 lần trên số đại biểu được bầu.

Trong số 7.656 người được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND: Người ứng cử là phụ nữ có 1.690 người, chiếm tỷ lệ 22,1%; Người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 748 người, chiếm tỷ lệ 9,8%; Người ứng cử là người trẻ tuổi có 814 người, chiếm tỷ lệ 10,6%; Người ứng cử là người ngoài Đảng có 555 người, chiếm tỷ lệ 7,2 %; dự kiến người tự ứng cử 20 người.

Sau khi hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tiếp tục điều chỉnh tăng thêm số lượng đại biểu khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương là 30 đại biểu hoặc như khóa XIV là 31 đại biểu; đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu như phụ nữ, dân tộc thiểu số, ngoài Đảng, trẻ tuổi... để phù hợp với đặc điểm, tình hình của một số địa phương.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích hoặc điều chỉnh cơ cấu kết hợp là đại biểu tái cử bởi nhiều địa phương kiến nghị số lượng đại biểu tái cử phân bổ xuống địa phương nhiều khiến địa phương khó bố trí, sắp xếp người giới thiệu ứng cử…

Kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lặp, chồng chéo

Ngay sau khi hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 23/2, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã  tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị này, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực lưu ý Mặt trận các cấp cần linh hoạt trong quá trình triển khai và hoạt động giám sát phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo đúng luật và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt, Mặt trận các cấp phải khách quan, công tâm, chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát để lựa chọn được những người xứng đáng tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khẳng định hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng nhấn mạnh, mục đích kiểm tra, giám sát của Mặt trận là để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý Mặt trận các cấp đối với việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lặp, chồng chéo về thời gian, địa điểm với các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền, không gây khó khăn, phiền hà cho địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thư gửi người xa xứ: Cần Giờ những ngày này

Thư gửi người xa xứ: Cần Giờ những ngày này

Cần Giờ được nhiều người biết đến không chỉ là khu sinh quyển thiên nhiên thế giới, mà còn là vùng đất có nhiều loại sản vật, thủy hải sản, thương hiệu xoài cát Cần ...
Người Việt ở Séc

Người Việt ở Séc

Ông Đinh Hoàng Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết.

Xem nhiều nhất