Hoàng thành Thăng Long chỉ được tổ chức lễ hội gắn với di sản

Hoàng Minh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Hoàng thành Thăng Long chỉ được tổ chức lễ hội gắn với di sản

Một sự kiện tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long.

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức trong và ngoài nước được giao chủ trì tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, bao gồm: Các cơ quan Trung ương và địa phương; các doanh nghiệp; Các tổ chức đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội, các tố chức xã hội - nghề nghiệp được cấp phép hoạt động. Các cơ quan, tổ chức nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Cũng theo quyết định, Quy chế này quy định việc quản lý và tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội bao gồm: Lễ hội dân gian truyền thống, Lễ hội lịch sử văn hóa.

Các sự kiện, hoạt động văn hóa, chính trị của quốc gia và TP Các sự kiện, hoạt động văn hóa của các cơ quan, tố chức trong và ngoài nước.

Ưu tiên tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động văn hóa, chính trị quan trọng của quốc gia, của TP Hà Nội; các sự kiện, lễ hội, hoạt động nghiên cứu thể nghiệm văn hóa phi vật thể về Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, nhằm góp phần quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di sản đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các sự kiện, lễ hội, hoạt động không được tổ chức tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội gồm các sự kiện, lễ hội, hoạt động vi phạm các quy định cấm tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ.

Các sự kiện, hoạt động thuần túy thương mại. Các sự kiện, lễ hội, hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng tới giá trị Khu di sản, vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Các khu vực được phép tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động trong Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội gồm: Khu vực sân Điện Kính Thiên, khu vực sân Đoan Môn, khu vực nhà 19C Hoàng Diệu, khu vực 18 Hoàng Diệu và một số địa điểm trong khuôn viên Khu di sản phù hợp với việc tổ chức.

Tùy theo tính chất và quy mô, sự kiện, lễ hội, hoạt động tổ chức tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được bố trí địa điểm phù hợp.

Riêng khu vực Điện Kính Thiên chỉ tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động chính trị, văn hóa của quốc gia và các sự kiện, lễ hội lịch sử, văn hóa gắn với di sản Hoàng thành Thăng Long.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

'Vàng thử lửa' tài năng nhí Lê Khánh Ngân

'Vàng thử lửa' tài năng nhí Lê Khánh Ngân

Ít ai biết rằng, đằng sau những danh hiệu cao quý trong lĩnh vực nghệ thuật được trao tặng ở Việt Nam và trên trường quốc tế, Birdy Lê đã phải nỗ lực, phấn đấu thế ...

Xem nhiều nhất