Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ủy Vinataba: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo.

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty báo cáo tại Hội nghị.

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong 2 ngày 22 - 23/8/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và Sơ kết 3 năm thực Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng ủy Vinataba, có các ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; đại diện lãnh đạo HĐTV, Ban Tổng giám đốc; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ trực thuộc.

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị, Bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vinataba cho biết: Trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các cơ sở đảng trực thuộc triển khai một cách nghiêm túc, chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện một cách linh hoạt các nội dung của Chỉ thị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Đảng bộ Vinataba và các cơ sở đảng trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy đảng trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 tới từng chi bộ, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung cam kết thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và chức trách nhiệm vụ được giao.

100% cán bộ chủ chốt Tổng công ty tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc các Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Đảng ủy Tổng công ty nghiêm túc, chủ động tổ chức các lớp học tập, quán triệt Chỉ thị 05 theo chuyên đề hàng năm đạt hiệu quả thiết thực, đồng thời phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp tham gia báo cáo, quán triệt Chỉ thị. 24/24 đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa và hàng năm theo từng chuyên đề, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị. Tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt từ 96%-98% trở lên. Từng đồng chí Bí thư cấp ủy (Chủ tịch HĐTV), Phó Bí thư cấp ủy (Tổng Giám đốc/Giám đốc) trong Tổng công ty và cơ sở nghiêm túc xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Chỉ thị 05, cụ thể hóa thành những nội dung công việc thiết thực gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cá nhân và đơn vị.

Việc viết bản cam kết thực hiện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm của cán bộ, đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành công văn số 642-CV/ĐUTCT ngày 19/7/2017 về việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên hàng năm. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở và 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện, đăng ký và gửi bản cam kết về cấp ủy đơn vị để theo dõi, quản lý và đánh giá kiểm điểm đảng viên cuối năm.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy cơ sở thực hiện thường xuyên, liên tục, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời tổ chức đảng và đảng viên; tích cực phòng ngừa và sớm phát hiện, khắc phục những khuyết điểm tồn tại, thể hiện tính kỷ luật nghiêm minh, không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật đảng. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2019, Đảng ủy Tổng công ty và các đơn vị đã tiến hành kiểm tra 834 tổ chức đảng các cấp; 829 đảng viên; định kỳ hàng năm kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị; Trong 3 năm qua, không phát hiện tình trạng tham nhũng, tiêu cực, không có những vấn đề nổi cộm, điển hình phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo tại Tổng công ty và các đơn vị.

Học tập và làm theo Bác, trong điều kiện sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn nhưng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Tổng công ty thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty qua 3 năm đều đạt tiến độ kế hoạch và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tổng công ty chủ động và tích cực thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cân đối vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành, phối kết hợp với các cơ quan liên quan trong việc chống buôn lậu thuốc lá; hoàn thành cơ bản công tác cổ phần hóa Tổng công ty tại các doanh nghiệp ngoài ngành SXKD chính; xây dựng, mở rộng hệ thống phân phối chung Vinataba; ký hợp đồng nguyên tắc với VinCommerce; ra mắt thành công nhiều sản phẩm mới; các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Chủ động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững; Đời sống và chế độ chính sách người lao động được quan tâm với mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước.

Đảng ủy Vinataba đã chỉ đạo cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. 3 năm qua đã phát động, triển khai 7 phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ; phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn và chung sức xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội”; Phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”,… Riêng phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cao, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, thay thế sử dụng hàng nhập khẩu… Tổng số sáng kiến và giá trị làm lợi toàn Tổng công ty từ 2016 - 2018 là 489 sáng kiến, giá trị làm lợi 43,2 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Vinataba lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Tổng công ty và các đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và phù hợp với tình hình của Tổng công ty và các đơn vị sau tái cơ cấu; thực hiện tốt việc hợp nhất các ban tham mưu của Đảng với các phòng ban chuyên môn; chỉ đạo cấp ủy chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc học tập, nghiên cứu các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Di chúc Hồ Chí Minh” trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Toàn Đảng bộ Tổng công ty có 22/22 (đạt 100%) tổ chức cơ sở Đảng đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vinataba Trần Thị Hoàng Mai đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức triển khai thực hiện “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại các chi bộ và quá trình rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và đảng viên. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - 1

Khen thưởng tập thể cá nhân.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã khen thưởng 19 tập thể và 17 cá nhân trong toàn Đảng bộ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Tại Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, có 181 thí sinh đại diện cho 21 chi/đảng bộ trực thuộc tham gia Cuộc thi.

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - 2

Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, ông Hồ Lê Nghĩa nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đặc biệt là việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người trong Đảng bộ Vinataba và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - 3

Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Cuộc thi.

Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Đảng ủy Vinataba xác định việc học tập và làm theo Bác không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm thiêng liêng, sự trân trọng của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty đối với Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. Ông Hồ Lê Nghĩa tin tưởng rằng, Cuộc thi này tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đội thi tranh tài ở 3 nội dung thi tập trung tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể: Phần thi năng khiếu – Nhớ mãi ơn Người, bình phim – Người là niềm tin tất thắng và kiến thức – Theo chân Bác.

Cuộc thi được phát động từ tháng 7/2019, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vật lực, chuẩn bị tốt về tâm thế, tự tin, cố gắng hoàn thành tốt phần thi của mình. Đặc biệt, phần thi năng khiếu được các đội dàn dựng công phu, sáng tạo, mang tính nghệ thuật cao, gây ấn tượng với khán giả, truyền tải hấp dẫn nội dung thông điệp học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - 4

Trao thưởng Đội thi đoạt giải.

Sau 2 ngày diễn ra Cuộc thi, 181 thí sinh đến từ 21 chi/đảng bộ trực thuộc đã thể hiện xuất sắc nhất các nội dung thi của đơn vị mình. Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích; 1 Giải cho đội có phần bình phim hay nhất và 1 Giải cho đội có phần thi năng khiếu ấn tượng nhất.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất