Hội nghị Giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh Duyên hải miền Trung

Quang Khánh

Ngày 7/7/2022, tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ. Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài dự và phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội Nghị còn có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Báo cáo kết quả công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định (đơn vị Cụm trưởng) tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm đã thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động đạt nhiều kết quả tốt.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; trong đó, tập trung đẩy mạnh học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII).

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng, biểu dương. Công tác vận động, cứu trợ gia đình khó khăn, người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được triển khai kịp thời, tích cực, mang lại hiệu quả cao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm đã chú trọng việc phối hợp với chính quyền thông qua việc ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp công tác; chủ động hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chú trọng, triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tôn giáo, dân tộc, công tác đối ngoại và kiều bào; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ảnh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền và UBTƯ MTTQ Việt Nam theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022, Hội nghị tập trung thảo luận về công tác thi đua, khen thưởng; giới thiệu mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định (đơn vị Cụm trưởng) phát biểu tại Hội nghị.
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định (đơn vị Cụm trưởng) phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đánh giá cao những ý kiến phát biểu, trao đổi thảo luận tại Hội nghị đã làm nổi bật thêm các kết quả đạt được, đặc biệt là những kinh nghiệm hay, cách làm rất mới của các địa phương trong Cụm thời gian qua.

Các đơn vị trong Cụm đã tích cực, chủ động triển khai tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Các chủ đề được chọn để giám sát, phản biện đều là những vấn đề sát và gắn với những chương trình phát triển kinh tế - xã hội lớn của địa phương hoặc vấn đề bức xúc của nhân dân.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đề nghị các thành viên Cụm thi đua tích cực đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục quan tâm đổi mới phương pháp, cách thức nắm bắt tình hình theo hướng ngày càng thực chất, thiết thực, nói lên được tiếng nói của cử tri và các tầng lớp nhân dân.

Xây dựng cơ chế để theo dõi những phản ánh, kiến nghị và trách nhiệm của cơ quan tiếp thu, trả lời. Tiếp tục thực hiện có chiều sâu và thực chất hơn các nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; quan tâm về chủ trương cơ chế, chính sách, bộ máy, cán bộ, lựa chọn vấn đề để giám sát, nội dung giám sát phản biện xã hội; theo dõi đôn đốc sau giám sát phản biện xã hội. Cần đổi mới các hoạt động một cách thực chất, tránh hình thức.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa lũ

Vơi bớt nỗi lo trước mùa mưa lũ

Từ những ngôi nhà Đại đoàn kết đến nhà tránh lũ và sinh hoạt cộng đồng vững chãi được bàn giao đã giúp người nghèo ở tỉnh Quảng Bình an tâm trong mùa mưa, bão đang ...
Nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê

Nét văn hóa đặc sắc của người Ê Đê

Đắk Lắk là địa phương có 49 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó mỗi dân tộc có những nét đẹp văn hoá riêng. Với người Ê Đê, ngoài những nét văn hóa cồng chiêng, ...
Một nét Cao Lan dưới chân núi Là

Một nét Cao Lan dưới chân núi Là

Những nếp nhà sàn lợp lá cọ đẹp như tranh vẽ dưới chân núi Là. Một bản Cao Lan ở xứ Tuyên đang hấp dẫn khách du lịch với nét văn hóa riêng có.

Xem nhiều nhất