Hội nghị hiệp thương lần 2: Có 197/198 đại biểu được giới thiệu

Ảnh: Hoàng Long

Sáng 17/3, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức đơn vị ở Trung ương.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, các vị trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trên cơ sở ý kiến của các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ngày 16/2/2016), biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Hội nghị liên quan đến nội dung: Tăng số lượng các dân tộc thiểu số có người được ứng cử đại biểu Quốc hội; tăng tỷ lệ người ngoài Đảng; quan tâm lãnh đạo bảo đảm tỷ lệ nữ; phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần tôn giáo ở các địa phương; giảm đại biểu khối hành pháp, quan tâm tăng số đại biểu Quốc hội đại diện cho lĩnh vực kinh tế.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, ngày 23/2/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản phúc đáp các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (số 1048/UBTVQH13-CTĐB).

Theo đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã  tiếp thu một số nội dung như: Trong số lượng dân tộc các dân tộc thiểu số dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có 2 dân tộc mới là Brâu và Chứt (đều là những dân tộc mà một số khóa Quốc hội gần đây không có đại biểu); Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân bổ khoảng 35 đại biểu là người ngoài đảng ở địa phương, đây là con số tối thiểu dự kiến trên cơ sở cân nhắc, tính toán kết hợp với cơ cấu định hướng và cơ cấu hướng dẫn, ngoài ra sẽ có những người ngoài đảng tự ứng cử, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được bổ sung ở các Hội nghị hiệp thương tiếp theo; Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan và các địa phương trong công tác bầu cử phấn đấu đạt tỷ lệ phụ nữ trúng cử không dưới 30% như đề nghị; điều chỉnh 1 cơ cấu tôn giáo cho phù hợp (đưa đại biểu Quốc hội dự kiến đại diện Tôn giáo Cao Đài từ tỉnh An Giang về tỉnh Kiên Giang), đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ 1 đại biểu Phật giáo cho TP Hà Nội theo đề nghị của Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội, trong số cơ cấu đại biểu của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ở địa phương, khối Quân đội, Công an đã giảm 3 đại biểu so với khóa XIII; điều chỉnh tăng 1 đại biểu ở khối doanh nghiệp, ngoài ra đã phân bổ 4 cơ cấu cho các Hiệp hội, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và sẽ còn có những đại biểu tự ứng cử là doanh nghiệp, nếu trúng cử thì cũng sẽ làm tăng số lượng đại biểu là doanh nghiệp trong Quốc hội khóa XIV…

Như vậy, hầu hết kiến nghị của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được tiếp thu.

Căn cứ vào kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, từ ngày 24/2 đến ngày 10/3, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội đã tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội theo trình tự, thủ tục và thời gian bảo đảm quy định.

Đến hết ngày 13/3, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn tất việc gửi Biên bản giới thiệu người ứng cử, Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và Biên bản Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của 197 người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của 197 người được giới thiệu ứng cử ở trung ương đến Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo đúng quy định.

Đối chiếu với kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và Nghị quyết 1153/2016/UBTVQH13 ngày 22/2/2016 về việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, số người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thiếu 1 người nên số người trong danh sách hội nghị thảo luận, cho ý kiến là 197 người.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai là một trong những nội dung rất quan trọng của quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV. Tại hội nghị này các đại biểu sẽ thảo luận để lập danh sách sơ bộ những người do cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đáp ứng các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và cho ý kiến về công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

“Kết quả của Hội nghị sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV. Vì vậy, trên cơ sở tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu đã được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương; căn cứ vào danh sách những người ứng cử do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu được Hội đồng bầu cử quốc gia chuyển sang, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam rất mong các cụ, các vị và các đồng chí phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của mình, thảo luận và biểu quyết, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV để gửi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú bắt đầu tiến hành từ thời điểm 20/3 đến 12/4/2016” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Báo cáo về tình hình người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, tổng số đại biểu của khối các cơ quan Trung ương được phân bổ ứng cử ĐBQH khóa XIV là 198 đại biểu. Đến nay, các cơ quan đã giới thiệu là 197 đại biểu.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, các cơ quan Đảng được phân bổ 11 đại biểu đã giới thiệu 12 người; cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp (trong đó có Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) được phân bổ 5 đại biểugiới thiệu đủ 5 người; Cơ quan Quốc hội (ĐBQH chuyên trách ở Trung ương) được phân bổ 114 đại biểu nhưng chỉ giới thiệu 113 người, thiếu 1 người; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân bổ 18 đại biểu nhưng  chỉ giới thiệu 17 người, thiếu 1  người; Bộ Quốc phòng được phân bổ 15 đại biểu và đã giới thiệu đủ 15 người;  Bộ Công an được giới thiệu 3 đại biểu và đã giới thiệu đủ 3 người; Kiểm toán Nhà nước cũng đã giới thiệu đủ 1 đại biểu theo phân bổ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ 31 đại biểu và đã giới thiệu đủ 31 người.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cũng cho biết, qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác của 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 14, có 192 người được cử tri tín nhiệm 100%; 5 người được tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam  nhận định, hồ sơ của 197 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV đáp ứng các quy định của pháp luật về giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và đại biểu dự hội nghị.

Anh Vũ

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất