Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

M.Loan

Sáng 15/9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính theo hình thức trực tuyến đến 138 điểm cầu, với hơn 4.600 đại biểu tham dự; riêng điểm cầu Trung ương có gần 400 đại biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban ngành Trung ương và địa phương dự hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ XII của Đảng do ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương trình bày nêu rõ: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các cơ quan nội chính đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, nổi bật.

Các cơ quan nội chính đã nghiên cứu, tham mưu ban hành nhiều chiến lược, chủ trương, giải pháp, quy định mới, mạnh mẽ, quyết liệt về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, thanh tra, kiểm toán, quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp... góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng và bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Nhiều quy định, nghị quyết được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đi vào cuộc sống; khắc phục dần tình trạng nghị quyết thì đúng, nhưng thực hiện không nghiêm hoặc kém hiệu quả. Coi trọng việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về lĩnh vực nội chính, xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp mới, nhất là về quân sự, quốc phòng, an ninh, trật tự, phòng, chống tham nhũng, xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Về công tác tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khắc phục oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt trên 82%; tỷ lệ truy tố các vụ án hình sự đạt trên 98%; tỷ lệ giải quyết vụ việc; xét xử các vụ án đạt gần 98%.

Khởi tố điều tra 1.202 vụ/2.649 bị can, truy tố 1.141 vụ/2.731 bị can; xét xử sơ thẩm 1.100 vụ/2.663 bị cáo về tội tham nhũng, trong đó 18 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trung bình hàng năm hơn 32% so với số tiền có điều kiện thi hành án, tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước.

Trong nhiệm kỳ XII, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và 87 ngàn đảng viên vi phạm.

Ngành thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 580 nghìn tỷ đồng, gần 9.000 ha đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 9.700 tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 480 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Trưởng ban Nội chính Trung ương nêu 5 bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học phải thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, là trung tâm, chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động tấn công; phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, phạm tội.

Trong đó giữ vững bên trong, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, cơ bản, lâu dài, giữ nước từ khi chưa có nguy; phát hiện xử lý kịp thời là đột phá, quan trọng…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất