Hội nghị Trung ương 13 làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành TW

Buổi chiều Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì điều hành phiên họp.

Buổi sáng ngày 18/12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ.

Thảo luận về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XII của Đảng; về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XII và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất