Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 5 hiệp thương một số nhân sự mới

Hoàng Yến

Ngày 30/6, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ năm, (khóa IX). Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và bổ sung, thay thế Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các vị trong Ban Thường trực chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các vị trong Ban Thường trực chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm tại Hội trường Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam với 63 điểm cầu trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và điểm cầu Ban Công tác phía Nam tại TP Hồ Chí Minh với sự tham dự của 272 Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các vị Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phạm Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; đại diện các Ban và Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.

Dự tại điểm cầu Ban Công tác phía Nam có ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Dự tại điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Từ Quyết định của Bộ Chính trị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch trình UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình về việc hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tờ trình nêu rõ, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trình Đoàn Chủ tịch cho ý kiến để trình UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương đó là ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Dân tộc, UBTƯ MTTQ Việt Nam. 

Trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đó là ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử bổ sung nhân sự theo tờ trình của Đoàn Chủ tịch.
UBTƯ MTTQ Việt Nam hiệp thương cử bổ sung nhân sự theo tờ trình của Đoàn Chủ tịch.

Từ nội dung Tờ trình, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử bổ sung 2 vị tham gia Ủy ban Trung ương, trong đó có 1 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu nhận nhiệm vụ.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng thời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao cho ông trọng trách này.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu.
Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu.
Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nguyện sẽ nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở, cùng Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đồng chí trong Ban Thường trực cùng các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam; cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đề ra những chủ trương, giải pháp mới, sáng tạo, đồng thời quyết tâm hành động vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn nữa cho công tác Mặt trận.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các vị trong Ban Thường trực tặng hoa chúc mừng các vị mới được hiệp thương tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các vị trong Ban Thường trực tặng hoa chúc mừng các vị mới được hiệp thương tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hết lòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; sự động viên, yêu thương, đùm bọc và truyền đạt kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; sự quan tâm phối hợp của các cụ, các vị, các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, UBTƯ và các tổ chức thành viên; sự chung sức, đồng lòng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, của cán bộ Mặt trận các cấp để giúp ông hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

* Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ ông Hà Văn Núi, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch và UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã từ trần vào hồi 19h20' ngày 20/6/2021 (tức ngày 11 tháng 5 năm Tân Sửu), hưởng thọ 70 tuổi.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất