Hội thảo góp ý ‘Lịch sử MTTQ tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 1930 – 2010’

Xuân Hiếu - Phan Trí

Chiều 18/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội thảo (lần 2) góp ý Dự thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 1930 - 2010”.

Hội thảo góp ý ‘Lịch sử MTTQ tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 1930 – 2010’

Ông Phan Hữu Đức phát biểu tại hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các vị nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Biên soạn, Ban Biên tập và Tổ khai thác tư liệu. Ông Phan Hữu Đức  – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, bổ sung những tư liệu lịch sử nhằm hoàn thiện quyển “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 1930 - 2010” như: Cần nêu bật hơn nữa kết quả quy tụ quần chúng nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhà qua các thời kỳ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; chú ý làm rõ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên, nhất là với các tổ chức tôn giáo; bổ sung hình ảnh, danh sách Ban Thường trực Mặt trận tỉnh qua các kỳ Đại hội…

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Hữu Đức nhấn mạnh: Việc hoàn thành quyển “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 1930 - 2010” là góp phần lưu giữ, tuyên truyền lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam tỉnh nhà qua các thời kỳ và góp phần khơi dậy niềm tự hào trong các tầng lớp nhân dân, các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận, tiếp tục củng cố niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.                                             

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bà Thương rất “thương người”

Bà Thương rất “thương người”

32 trẻ em đang sống cùng cha mẹ tại đây, được nhận những phần quà chứa chan lòng nhân ái từ người chủ nhà đáng mến của "bà Thương"...

Tin nóng

Xem nhiều nhất