Hòm thư góp ý ở khu dân cư: Một kênh thông tin để tăng cường giám sát

Anh Vũ (thực hiện)

Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên về những kết quả bước đầu trong việc xây dựng mô hình hòm thư góp ý ở khu dân cư trong toàn tỉnh. Đây là một kênh thông tin quan trọng để MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú.

Ông Nguyễn Tuấn Anh.
Ông Nguyễn Tuấn Anh.

PV: Thưa ông, để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai hòm thư góp ý ở khu dân cư. Ông có thể cho biết mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình này?

Ông Nguyễn Tuấn Anh: Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai hòm thư góp ý ở khu dân cư trong toàn tỉnh. Việc xây dựng mô hình này nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

Thông qua hình thức góp ý này, MTTQ các cấp sẽ có thêm một kênh tiếp nhận thông tin, kịp thời nắm bắt và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân để kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Đến thời điểm hiện tại, tiến độ triển khai xây dựng điểm mô hình hòm thư góp ý ở khu dân cư đã được MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên triển khai như thế nào, thưa ông?

- Theo Kế hoạch số 168/KH-MTTQ-BTT ngày 26/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình điểm tại 4 đơn vị là 3 huyện và thành phố Hưng Yên trong tháng 6/2022. Đối với các huyện, thị xã còn lại, các đơn vị sẽ chủ động triển khai và hoàn thành việc xây dựng hòm thư góp ý ở khu dân cư trước tháng 8/2022. Theo thống kê bước đầu, đến nay, toàn tỉnh có 6 đơn vị cấp huyện và thành phố Hưng Yên đã triển khai xây dựng được 457 hòm thư góp ý ở thôn, khu phố.

Những hòm thư góp ý ở khu dân cư được coi là kênh thông tin để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Để mô hình này phát huy hiệu quả trong thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có những giải pháp cụ thể gì, thưa ông?

- Triển khai xây dựng các hòm thư góp ý ở khu dân cư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các hội nghị ra mắt làm điểm và ban hành hướng dẫn về quản lý và sử dụng hòm thư góp ý ở khu dân cư, tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở về việc triển khai tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng hướng dẫn MTTQ các cấp phát huy vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

Để các hòm thư góp ý này thực sự là kênh tiếp nhận thông tin, MTTQ các cấp cũng phối hợp với ngành chức năng, các tổ chức thành viên, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền đầy đủ các nội dung, với hình thức công khai để nhân dân biết; những nội dung góp ý và giám sát của nhân dân; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng. Chúng tôi tin rằng, mô hình này sẽ góp phần phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, góp ý đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú.

Trân trọng cảm ơn ông!

Với mục đích tạo kênh tiếp nhận thông tin để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nghĩa vụ công dân của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai hòm thư góp ý ở khu dân cư trong toàn tỉnh. Theo kế hoạch, việc xây dựng các hòm thư góp ý này sẽ hoàn thành trước tháng 8/2022.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất