Hưng Yên: Gần 2,4 nghìn tỷ đồng đầu tư hiện đại hóa công trình thủy lợi

Tường Anh

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp 22 trạm bơm, 8 tuyến kênh, 10 tuyến kè, 13 cống, 2 tuyến đê, 6 công trình hỗn hợp với tổng số vốn đầu tư gần 2,4 nghìn tỷ đồng.

Hiện hệ thống kênh nội đồng của tỉnh cơ bản hoàn thiện từ công trình đầu mối đến mặt ruộng với tổng chiều dài gần 6,3 nghìn km. Với hệ thống công trình thủy lợi nội đồng hiện có, tổng diện tích tưới ổn định của toàn tỉnh đạt gần 92%, tổng diện tích được tiêu ổn định đạt 94,9% tổng diện tích cần tiêu bằng động lực theo quy hoạch.

Về công trình phòng, chống lũ, toàn tỉnh có 185,7 km đê, trong đó có hai tuyến đê tả sông Hồng và tả sông Luộc dài gần 80 km và 12 tuyến kè. Hệ thống đê, kè được đầu tư, đặc biệt là tuyến đê tả sông Hồng đã được nâng cấp, mở rộng; tuyến đê tả sông Luộc đang trong giai đoạn thi công giai đoạn 1.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất