Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Đồng thuận để xây dựng khối đại đoàn kết

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Triển cho biết, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh luôn là cầu nối, phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, đối thoại trực tiếp nhằm tập hợp nắm vững tâm tư, nguyện vọng chính đáng và các đề xuất kiến nghị của các tổ chức và đồng bào tôn giáo trên địa bàn.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Đồng thuận để xây dựng  khối đại đoàn kết

Ông Nguyễn Văn Triển. Ảnh: Quang Vinh.

PV: Thưa ông, ông có thể cho biết một số chuyển biến tích cực về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua?

Ông Nguyễn Văn Triển: Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Ninh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đội ngũ chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và nhân dân.

Qua đó nâng cao nhận thức, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết giữa hệ thống chính trị và đồng bào các tôn giáo cùng nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban MTTQ Việt Nam phát động, “Sống tốt đời đẹp đạo”.

Cùng với đó là việc quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng có đạo, việc kết nạp đảng viên là tín đồ tôn giáo và việc tham gia sinh hoạt tôn giáo của các đảng viên là tín đồ tôn giáo luôn được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, chú trọng. Tạo điều kiện để tín đồ tôn giáo tham gia vào các tổ chức, cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bắc Ninh hiện có 50 vị đại diện cho các tổ chức tôn giáo tham gia đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, 193 vị tham gia ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Hiện Bắc Ninh có 139 đảng viên là người Công giáo, 2 đảng viên theo đạo Phật, 27 giáo dân tham gia cấp ủy Đảng ở cơ sở, 14 giáo dân là Trưởng thôn, 124 giáo dân tham gia BCH các đoàn thể ở cơ sở, đã phát huy được vai trò trong vận động đồng bào tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng trong giải quyết các kiến nghị, đề nghị của các tổ chức tôn giáo, kiên quyết đấu tranh chống các hành vi lợi dụng tôn giáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo...

Với chức năng đặc biệt của mình, Mặt trận là diễn đàn rộng rãi, là cầu nối để các tôn giáo và chính quyền cùng đối thoại. Ông có thể chia sẻ thêm về hoạt động này tại tỉnh Bắc Ninh?

-Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, tập hợp nắm vững tâm tư, nguyện vọng chính đáng và các đề xuất kiến nghị của tổ chức và đồng bào tôn giáo. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp tập trung xem xét, giải quyết các vấn đề mâu thuẫn phát sinh, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, Bắc Ninh kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Vậy theo ông, thời gian tới cần làm gì để tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác tôn giáo của MTTQ các cấp?

- Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn trong thực hiện công tác tôn giáo. Bên cạnh đó, cần tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào tôn giáo.

MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước xây dựng và ký kết các chương trình phối hợp với các tổ chức tôn giáo, nhằm phát huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội, y tế, giáo dục, dạy nghề, giới thiệu việc làm… Định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tôn giáo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất