Hướng về cơ sở, bám sát dân, bám chắc địa bàn

Vũ Mạnh - Tiến Đạt

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện cấp ủy, ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị.

Phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung và phương thức.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng báo cáo kết quả công tác dân vận năm 2021.
Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng báo cáo kết quả công tác dân vận năm 2021.

Trong năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao.

Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch; hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng chống dịch thiết thực.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Cùng với đó, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại với nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh; nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tham gia phối hợp giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh, phức tạp ngay từ cơ sở.

“Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”, ông Phạm Tất Thắng khẳng định.

Phát huy vai trò “nòng cốt” chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đã đạt được của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong năm 2021.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, việc “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” trong năm qua đã phát huy tốt hơn vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị,

Đồng thời, góp phần nâng cao vai trò, uy tín của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày thêm trong sạch, vững mạnh; dân chủ trong xã hội được mở rộng, tạo thêm sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về những nhiệm vụ trong năm 2022, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân; lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực, uy tín của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh tới việc triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược phù hợp với tình hình mới; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, thực hiện tốt việc nắm tình hình nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 linh hoạt, an toàn, hiệu quả, tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân; thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở, những vụ việc khiếu kiện kéo dài, vụ việc tiêu cực, tham nhũng mà nhân dân quan tâm.

Nêu rõ công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, công tác dân vận cần hướng mạnh về cơ sở, bám sát dân, bám chắc địa bàn; chủ động nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cho cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người dân.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò “nòng cốt” chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình hiện nay, Thường trực Ban Bí thư khẳng định điều kiện tiên quyết là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Đảng, bởi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

"Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thực sự quan tâm đào tạo cán bộ làm dân vận, tạo mọi điều kiện để tiến hành công tác dân vận; kịp thời khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương cá nhân điển hình, có thành tích trong công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở", Thường trực Ban Bí thư đề nghị.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với tinh thần tiến công, ý thức, trách nhiệm cao của đội ngũ những người làm công tác dân vận, ngành dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022, tích cực đóng góp cho quá trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng cống hiến vì Việt Nam hùng cường

Khát vọng cống hiến vì Việt Nam hùng cường

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức Chương trình Đối thoại với chủ đề “Sứ mệnh tuổi trẻ xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng ...
Không vì lý do gì mà 'treo' sổ hồng của dân

Không vì lý do gì mà 'treo' sổ hồng của dân

Việc xây dựng không đúng thiết kế theo quy hoạch được phê duyệt hoặc chậm lập hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính… dẫn đến chậm lập thủ tục đề nghị cấp sổ hồng theo ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất