Huy động nguồn lực cộng đồng tham gia quản lý xã hội

Trung Hiếu

Thực hiện Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố, hiện nay tỉnh Yên Bái còn 1.364 thôn, tổ dân phố, trong đó có 1.143 thôn (bản), 221 tổ dân phố (giảm 899 thôn, tổ nhân dân). Sau khi sáp nhập hoạt động của các thôn, bản, tổ dân phố và các chi hội, đoàn thể gặp khó khăn do địa bàn hoạt động rộng, số hộ tăng. Từ thực tế đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã chủ trì thực hiện xây dựng các mô hình tổ tự quản ở thôn, bản, tổ dân phố để huy động nguồn lực của người dân, cộng đồng trong tham gia quản lý xã hội.

Huy động nguồn lực cộng đồng tham gia quản lý xã hội

Mô hình tổ tự quản đã nhận được sự đồng tình, tham gia tích cực của người dân. Ảnh: Hồng Oanh.

Theo thống kê, đến hết năm 2018 toàn tỉnh Yên Bái có trên 8.000 mô hình tổ tự quản trên các lĩnh vực: kinh tế; an ninh trật tự; bảo vệ môi trường; nếp sống văn hóa văn minh. Đây là tổ chức tự nguyện của quần chúng nhân dân, dưới sự quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở, kinh phí hoạt động do các thành viên trong tổ bàn bạc và tự nguyện đóng góp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái Giàng A Tông cho biết, thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn các xã, phường, thị trấn triển khai xây dựng các mô hình tổ tự quản ở thôn, bản, tổ dân phố. Mục tiêu đặt ra trong năm 2019, mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh xây dựng và thành lập tối thiểu 2 tổ tự quản/1 thôn, tổ dân phố ở vùng thấp. Mỗi mô hình có từ 20 hộ trở lên tham gia ở vùng thấp và 15 hộ tham gia trở lên ở vùng cao. Hoạt động của tổ tự quản bao gồm nhiều nội dung như: Tự quản về nhân khẩu, hộ khẩu; tự quản về tài sản; tự quản về trật tự trị an; tự quản về văn hóa; tự quản về vệ sinh môi trường; tự quản về an toàn giao thông; trật tự an toàn xã hội...

Việc hình thành các tổ tự quản ở khu dân cư đã góp phần khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động tiềm năng, nguồn lực của người dân, cộng đồng trong việc tham gia quản lý xã hội, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do tỉnh, địa phương phát động. Từ việc thực hiện mô hình tự quản nhân dân đã tham gia các hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố tích cực, trách nhiệm hơn.

Tại các địa phương đã có nhiều mô hình hiệu quả, tiêu biểu như: Tự quản về an ninh trật tự tại phường Đồng Tâm, Yên Ninh, Minh Tân; tự quản việc cưới, việc tang ở bản Tà Lao Chải, xã Lao Chải (Mù Cang Chải); tự quản không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, sinh con thứ 3 trở lên ở thôn Bản Lềnh, xã Sơn Thịnh (Văn Chấn)…

Để việc xây dựng các mô hình tổ tự quản tiếp tục đạt hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái Giàng A Tông cho rằng, trong thời gian tới, các địa phương cần chú trọng xây dựng các mô hình mới phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng đối tượng và sát với thực tế của địa bàn. Trong quá trình xây dựng các tổ tự quản cần tranh thủ những người có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm để làm hạt nhân trong xây dựng mô hình.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Gần dân để hỗ trợ kịp thời

Gần dân để hỗ trợ kịp thời

Thành công từ mô hình tích tụ ruộng đất ở Hải Dương đã khẳng định đây là một chủ trương hoàn toàn đúng, phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay.

Tin nóng

Xem nhiều nhất